Eкономско-трговинска школа
„Јован Трајковић“ Зрењани

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКE

Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“ у Зрењанину наставни рад у школској 2020/2021 године започиње 1. септембра са првим моделом организације образовно-васпитног НЕПОСРЕДНИ РАДА. (Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, допис бр 601—03-00033/1/2021-15 од 27.08 2021.г.)

 

Рад се одвија у две смене:

 • ПРЕПОДНЕ од 8:00 часова –за ученике ПРВИХ и ДРУГИХ РАЗРЕДА
 • ПОПОДНЕ од 13:55 часова: за ученике ТРЕЋИХ и ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА, ОДЕЉЕЊE 2/8 и ОДЕЉЕЊE 2/4( петком поподне)
 • Ученици, наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико имају симптоме респираторне инфекције (кашаљ, повишена температура, отежано дисање), губитак или промена чула укуса и мириса, повраћање/ пролив ;
 • Ученици у Школу долазе 15 минута пре почетка наставе да би полако улазили на потребном одстојању; ученици поподневне смене улазе у Школу кад сви ученици преподневне смене напусте зграду;
 • при уласку у Школу радник Обезбеђења температуру ће проверавати ученицима, свим запосленим радницима, родитељима и лицима која нису запослена у школи;
 • Маска се носи све време боравка у школи и може се скинути једино ако ученик мирно седи у својој клупи и слуша наставу (без разговора међусобно) и наставник процени да је безбедно;
 • Не користити климу у учионици већ што чешће отварати прозоре и на тај начин стварати природну вентилацију;
 • Ученици су у учионици, редари отварају прозоре, нема шетања током малих одмора и окупљање по ходницима, осим одласка у кабинете и тоалет;
 • Кад год временске прилике дозвољавају, ученици треба да за време великог одмора иду у школско двориште, поштујући све време дистанцу од око 1,0 м (не стварати гужву по ходницима);
 • Ученици треба да имају своју храну за ужину као и своју воду или сок за пиће да би се спречиле гужве испред маркета, пекара и јурњава по школи за време одмора да се стигне на час;
 • На часовима физичког васпитања не стварати гужву већ стрпљиво сачекати и пратити инструкције наставника;
 • Наставници који су на часу и дежурни наставници свакодневно ће обавештавати одељењског старешину о понашању ученика и у Е дневник уносити своја запажања;
 • Одељењски старешина ће обавестити родитеље  уколико ученици не поштују правила у Школи;
 • Након повратка ученика из Школе, уколико родитељ примети неке од симптома обавезан је да што пре о томе обавести одељењског старешину;Уколико је ученик болестан родитељ је дужан да о томе обавести одељењског старешину;  
 • Обавезно је спровођење свих датих мера у препорукама за почетак образовног рада. 
 • Основне мере: ношење маски у затвореном простору, одржавање физичке дистанце (по могућности 1 метар), хигијена руку. 
 • Са овим упутством биће упознати сви ученици, родитељи и наставници.

 

НАПОМЕНА : на вратима учионица и кабинета стоје правила понашања; у учионицама посебно  су означене корпе у којима треба да се одлажу маске, папирне марамице… и корпе које се користе за друге отпатке. Посебно, напомените ученицима ово правило. Такође, да се клупе и радијатори  не користе за одлагање отпадака,  што наши ученицици занају да раде.

 

ПОШТУЈУЋИ ОВЕ МЕРЕ ЧУВАМО СЕБЕ И ДРУГЕ !

 

 

У Зрењанину 31.08.2021.г.

Директорка

Драгослава Голушин

 

 

 

ДОПУНА УПУТСТВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА

На основу препоруке Кризног штаба са седнице одржане 12. марта Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС,  донело одлуку да се настава на даљину остварује до 19. марта 2021.године.

Допуна упутства

 

У складу са дописом Министарства  просвете од 19.03.2021. године, обавештавам вас да средње школе настављају укупан образовно-васпитни рад на даљину,  до даљњег, односно да се организација рада у наредном периоду спроводи у складу са датим инструкцијама.

 

Директор,

Драгослава Голушин

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

О ПОНАШАЊУ НА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМАМА ЗА УЧЕЊЕ

Поштовани ученици, молимо вас да током учења на даљину поштујете правила понашања на онлајн платформама за учење .
Родитељи обратите пажњу на садржаје које ваша деца постављају током процеса онлајн учења.
Сваки уочени непримерени коментар или садржај биће уклоњен. Ономе ко га постави, то ће утицати на оцену из владања на крају школске године.
На уочене облике дигиталног насиља одмах ћемо реаговати .
Наставници и одељенске старешине бележиће сва непримерена понашања и информисати родитеље.
Пристојношћу у свакој прилици чува се лични углед , углед породице и школе .

ЕТШ “ ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ“
ЗРЕЊАНИН

СОС ЛИНИЈА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ
Од 23 . марта сваког дана од 9 до 14 часова ставља се у функцију пружања психосоцијалне подршке запосленима у школи, родитељима и ученицима.
СОС број је 0800200201

 

Правила понашања у школи током трајања епидемије

 

МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РС послало је обавештење и упутства за  коришћење  платформе Microsoft Teams.

 

«Напомињемо и да коришћење ове платформе није обавезујуће, али се од школа у ванредном стању очекује да користе неку од платформи које су прилагођене образовању и омогућавају удаљено одржавање наставног процеса (школе које користе неку од платформи погодних за размену порука у групама могу и даље да користе исту платформу за потребе организовања, али се препоручује и коришћење неког напреднијег алата попут наведеног). Коришћење платформе је потпуно бесплатно и за наставнике и за ученике.»

МПНТР

Апликацији је на адреси https://teams.microsoft.com  Приликом приступа користи се адреса електронске поште која се добије када се на корисничко име надовеже „@eprosveta.ac.rs“ (без наводника). Ово важи и за ученике и наставнике. Сви наставници су добили корисничко име, а ученици ће добити од својих одељењских старешина. Упутства доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php

Предност: У процесу образовања ученици и наставници могу легално користити програме из пакета „Microsoft Office“ (PowerPoint, Word, Excel,…). И не само у време пандемије него и након тога.

Директорка,
Драгослава Голушин