Календар активности јун-јул 2022.

                                                 КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЈУН-ЈУЛ 2022.

 

Датум Време Активности
03. јун 1945 Седница ОВ за IV1,2,3,4 и III5,6,7,8  и  НВ  
04 – 07.

             јун

Разредни испити за IV1,2,3,4 и III5,6,7,8  (организује одељенски старешина)
07. јун 1030 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за IV1,2,3,4  и  III5,6,7,8
07. јун 1130-1330 Пријава поправног, матурског и завршног испита за IV1,2,3,4  и  III5,6,7,8
07. јун 1330 Испитни одбор
08-16. јун ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III6,7,8
08. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV3 +ванредни ученик 
УЧИОНИЦА БРОЈ   21, област: I, II,
УЧИОНИЦА БРОЈ   22, област: III,IV,V
08. jун 900 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА   IV1           УЧИОНИЦА 03                          
08. јун

 

1130 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ IV1 +ванредни ученик : МАРКЕТИНГ, МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО

                                                                              УЧИОНИЦА БРОЈ 23

09. jун 1100 ТЕСТ IV2,4  
IV2 УЧИОНИЦЕ БРОЈ 03,23
IV4  УЧИОНИЦЕ БРОЈ  21,22
09. јун

 

1100 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА IV3         УЧИОНИЦА БРОЈ 04                        
09. jун 1500 ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА IV2,4              
 

10. јун

 

 

800

ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1 +ванредни ученик 
   УЧИОНИЦА БРОЈ   21, област: II,III,IV,V,VII, XI
  УЧИОНИЦА БРОЈ   22, област:VIII,XII,XIII
10. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2     1. група
10. јун

 

900  ИЗРАДА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  III5   

                                                            УЧИОНИЦE БРОЈ 03 и 04

10. јун

 

1130 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА  IV3  +ванредни ученик                                              УЧИОНИЦА БРОЈ 23
10. јун

 

1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV4     1. група

 

11.  јун 830 Испитни одбор (избор тема за писмени испит из српског језика)
11.  јун  

900

 

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
IV1  учионицe број   11,12 + ванредни ученик
IV2  учионицe број   03,13
IV3    учионицe број   23,24 + ванредни ученик
IV4  учионицe број   21,22
13. jун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2     2. група
13. -14. јун 800

 

ИЗРАДА  ПРАКТИЧНОГ РАДА III5    у кабинету за трговинско пословање
13. јун

 

900 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:   ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА  И ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА  IV3                                                                   

                                                                               УЧИОНИЦА БРОЈ 12

13. јун

 

1200

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТ XIII

                                                                                УЧИОНИЦА БРОЈ 24                        

13. јун

 

1130

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА  IV3   

                                                                               УЧИОНИЦА БРОЈ 23                               

13. јун

 

1200

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1

ОБЛАСТ XI и XII                                               УЧИОНИЦА БРОЈ 21

14. jун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV4     2. група

 

14. јун 945 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА IV1

                                                                               УЧИОНИЦА БРОЈ 24

14. јун  

1030

ОДБРАНА ПР КТИЧНОГ РАДА IV3    ОБЛАСТИ   II и V                                                                  

                                                                               УЧИОНИЦА БРОЈ  23       

15. јун  

900

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1 + ванредни ученик   ОБЛАСТИ  II,III,IV,V,VII и VIII                       УЧИОНИЦА БРОЈ 24                                               
15. јун  

     1030

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV3   +ванредни ученик                                             ОБЛАСТИ   I, III и IV                                        УЧИОНИЦА БРОЈ  23            
16. јун 1330 ИСПИТНИ ОДБОР
16. јун 1345 Седница Наставничког већа – избор ученика генерације
20. јун од 900 ПОДЕЛА УВЕРЕЊА И ДИПЛОМА IV1-4
23. јун од 900 ПОДЕЛА УВЕРЕЊА И ДИПЛОМА  III 5,6,7,8
21-24. јун Поправни испити – матурска и завршна одељења
20-30. јун Полагање испита ванредних ученика
25. јун 900 Седница ОВ за I1-7 II1-8 III1-4
25-30. јун Разредни испит за I1-7 II1-8 III1-4  (организује одељенски старешина)
30. јун 900-1200 Седница ОВ за I1-7 II1-8 III1-4 (после разредних испита) и завршна и матурска одељења (резултати  поправних  испита)
30. јун 8-900 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА  за I1-7 III1-4
30. јун 9-1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за II1-8
30. јун 10-1200 Пријава поправног  испита за августовски испитни рок

 I1-7  II1-8  III1-4  и завршна и матурска одељења

14. и 15. јул УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

                                                                                                                                                          

                          

Објављено у Школске новине

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*