Датум Време Активности
31. ма ј 1945 Седница ОВ и НВ за IV1,2,3,4,5   и III6,7,8,9
организовати

01. ,02. и 04. јуна

Разредни испити за IV1,2,3,4,5     и III6,7,8,9 
04. јун 1020 Седница ОВ за IV1,2,3,4,5  и III6,7,8,9  (после разредних испита)
04. јун 1100 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8,9
04. јун 12-1400 Пријава поправног, матурског и завршног испита за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8,9
04. јун 1400 Испитни одбор
 

05. јун

 

 

800

ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1                                            

                                                                  УЧИОНИЦE БРОЈ   21, 23                                          

05. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4                                            

                                                                    УЧИОНИЦE БРОЈ   11, 12

04-13. јун  

 

ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III7,8,9

 

05. јун

 

800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  1. група
05. јун

 

1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2     1. група

 

06. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     1. група

 

06. јун

 

800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ IV1             УЧИОНИЦА 13
06. јун

 

800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  ПОСЛOВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА, ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА           IV4                      

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 11

06. јун

 

1100 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА IV4                            

                                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ 11

06. јун

 

1300 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА IV1   

                                                                                       УЧИОНИЦА 13

06. јун

 

1400 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  2. група
06. јун

 

1500 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА IV1         УЧИОНИЦА 13                                                                                                                                                                                                
07. jун 800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ IV1             

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 21

07. jун 930 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА IV4      УЧИОНИЦА БРОЈ 23  
07. jун 1100 ТЕСТ IV2,3,5                           УЧИОНИЦА БРОЈ 01, 03, 06, 11,12,13
07. jун 1400 ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТА IV2,3,5
08. јун

 

800 ИЗРАДА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА III6

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 13

08. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2     2. група
08. јун

 

1130 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТ 3 и 4    

                                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ  11

08. јун

 

1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     2. група
09.  јун 830 Испитни одбор (избор тема за писмени испит из српског језика)

 

09. јун

 

900 МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА IV1,2,3,4,5      УЧИОНИЦА БРОЈ  11, 12,21,22,23,24,31,32,33,34                    
 

11-13. јун

 

 

 

 ИЗРАДА  ПРАКТИЧНОГ РАДА III6     у кабинету за трговинско пословање
11. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1  ОБЛАСТИ  1,3,4,6,7 и 8                                                                      

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 12                                                                                                                                                                                                                            

11. јун

 

1220 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТ 1,2 и 5                                                              

                                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ  11

12. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1       УЧИОНИЦА БРОЈ 12  

СТАТИСТИЧКО ОБУХВАТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ  И ПРОМЕТА  

12. јун 1220 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1  БАНКАРСКО            ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕДУЗ.                                                                               

                                                                          УЧИОНИЦА БРОЈ 12                                                                             

13. јун 1300 ИСПИТНИ ОДБОР
13. јун 1330 Седница Наставничког већа – избор ученика генерације
14. јун   МАТУРСКО ВЕЧЕ
19. јун 1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА IV1-5 и III 6,7,8,9
20-23. јун   Поправни испити – матурска и завршна одељења
20-30. јун   Полагање испита ванредних ученика
22. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-9 III1-5
23-27. јун Разредни испит за I1-8 II1-9 III1-5 
27. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-9 III1-5 (после разредних испита) и завршна и матурска одељења (резултати  поправних  испита)
28. јун 8-900 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА  за I1-8 III1-5
28. јун 9-1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за II1-9
28. јун 9-1100 Пријава поправног  испита за августовски испитни рок

 I1-8  II1-9  III1-5  и завршна и матурска одељења

 9. и  10. јул   УПИС У ПРВИ РАЗРЕД