КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ МАЈ-ЈУЛ 2019.

Датум Време Активности
31. ма ј 1945 Седница ОВ и НВ за IV1,2,3,4,5   и III6,7,8,9
организовати

01. ,03. и 04. јуна

Разредни испити за IV1,2,3,4,5     и III6,7,8,9
04. јун 1020 Седница ОВ за IV1,2,3,4,5  и III6,7,8,9  (после разредних испита)
04. јун 1100 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8,9
04. јун 12-1400 Пријава поправног, матурског и завршног испита за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8,9
04. јун 1400 Испитни одбор
 

05. јун

 

800

ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

УЧИОНИЦА БРОЈ   23, 24

05. јун

 

800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА

УЧИОНИЦА БРОЈ   21, 22

05-14. јун  

 

ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III7,8,9

НАПОМНА петак 14.јуна до 11часова

05. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2     1. група
06. јун 800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  1. група
06. јун 1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     1. група
06. јун

 

800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ , МОНЕТАРНА  ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО   IV1

УЧИОНИЦА БРОЈ 24

06. јун

 

1030 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  ПОСЛOВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА , ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА , ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА  IV4

УЧИОНИЦА БРОЈ 12

06. jун 1130 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ,  СТАТИСТИКА   IV1

УЧИОНИЦА БРОЈ 21

06. јун

или

07. јун

1330

 

800

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА  IV4

УЧИОНИЦА БРОЈ 23

07. јун 800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  2. група
07. јун

 

800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА IV1

УЧИОНИЦА БРОЈ 12

07. јун 1100 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА   IV1

УЧИОНИЦА 21

07. јун 1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     2. група
07. jун 1500 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА IV4

УЧИОНИЦА БРОЈ 33

08. јун

 

900 МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА IV1,2,3,4,5

УЧИОНИЦА БРОЈ  11, 12,21,22,23,24,31,32,33,34

10. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2      2. група
10. јун

 

1030  ИЗРАДА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА III6

УЧИОНИЦА БРОЈ 31

10. јун

 

1130 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ  РАДА    IV1  ОБЛАСТИ  1,2,3,6 и7

УЧИОНИЦА БРОЈ   12

10. јун

 

1130 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТИ   1 и 4

УЧИОНИЦА БРОЈ  24

11. jун 800  ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТ

УЧИОНИЦА БРОЈ 12

11. jун 1100 ТЕСТ IV2,3,5

УЧИОНИЦА БРОЈ 21, 22, 23, 24,34,35

11. јун

 

1130 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1  ОБЛАСТИ 11 и

УЧИОНИЦА БРОЈ 03

12. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТИ  2 и

УЧИОНИЦА БРОЈ  12

12. јун 1030 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТ  3

УЧИОНИЦА БРОЈ  12

12. јун 1000  

ИЗРАДА  ПРАКТИЧНОГ РАДА III6     у кабинету за трговинско пословање

 

13. јун 900
14. јун 1300 ИСПИТНИ ОДБОР
14. јун 1330 Седница Наставничког већа – избор ученика генерације
15. јун 1900 Матурска свечаност  у Кристалној дворани
19. јун МАТУРСКО ВЕЧЕ
21. јун 1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА IV1-5 и III 6,7,8,9
21-24. јун Поправни испити – матурска и завршна одељења
20-30. јун Полагање испита ванредних ученика
24. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-8 III1-5
24-27. јун Разредни испит за I1-8 II1-8 III1-5
27. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-8 III1-5 (после разредних испита) и завршна и матурска одељења (резултати  поправних  испита)
28. јун 8-900 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА  за I1-8 III1-5
28. јун 9-1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за II1-8
28. јун 9-1100 Пријава поправног  испита за августовски испитни рок

I1-8  II1-8  III1-5  и завршна и матурска одељења

 8. и  9. јул УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

 ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

Драгослава Голушин