Правно-пословни техничар

ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД укупно
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. годишње
А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б Σ
1 Српски језик и књижевност 3 108 3 105 3 105 3 96 414 414
2 _____________jeзик и књижевност* 3 108 3 105 3 105 3 96 414 414
3 Српски као нематерњи језик* 2 72 2 70 2 70 2 64 276 276
4 Страни језик 2 72 2 70 2 70 2 64 276 276
5 Физичко васпитање 2 72 2 70 2 70 2 64 276 276
6 Математика 2 72 2 70 2 70 2 64 276 276
7 Рачунарство и информатика 2 72 72 72
8 Историја 2 72 2 70 142 142
9 Географија 2 72 72 72
10 Биологија 2 72 72 72
11 Ликовна култура 1 35 35 35
12 Логика са етиком 2 70 70 70
13 Социологија са правима грађана 2 64 64 64
12 Филозофија 2 64 64 64
Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б
1 Грађанско васпитање/верска настава 1 36 1 35 1 35 1 32 138 138
2 Изборни програми 2 70 2 64 134 134
А2: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б
1 Увод у право 2 72 3 105 177 0 177
2 Организација државе 2 72 72 0 72
3 Увод у јавну администрацију 1 1 36 36 30 36 36 30 102
4 Вештине комуникације 2 72 0 72 72
5 Латински језик 2 70 70 0 70
6 Правни поступци 2 2 70 70 30 2 2 70 70 30 2 2 64 64 30 204 204 90 498
7 Матична евиденција 2 1 70 35 30 70 35 30 135
8 Култура језичког изражавања 2 72 72 0 72
9 Радно право 2 1 70 35 2 2 70 70 30 2 64 30 204 105 60 369
10 Послови правног промета 3 105 2 64 169 0 169
11 Принципи економије 3 105 105 105
12 Статистика 2 70 70 0 70
13 Увод у привредно право 2 70 70 0 70
14 Кореспонденција и правни послови 3 108 2 70 2 70 2 64 9 0 312 312
15 Реторика и беседништво 2 64 64 0 64
16 Предузетништво 2 64 0 64 64
17 Право интелектуалне својине 2 64 64 0 64
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б T В T В Б
1 Изборни програм образовног профила 2 70 2 64 134 0 134
А1+Б: укупно ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 16 2 576 72 13 0 455 0 12 0 420 0 14 0 448 0 0 0 1899 72 1971
А2+Б: укупно СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 7 6 252 216 13 6 455 210 60 12 6 420 210 60 10 6 320 192 60 0 9 1447 828 210 2485
укупно 23 8 828 288 26 6 910 210 60 24 6 840 210 60 24 6 768 192 60 0 9 3346 900 210 4456
31 1116 32 1180 30 1110 30 1020 9 4456