КРАЈ  НАСТАВЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

одељење   образовни профил наставне недеље блок настава професионална пракса крај наставе
ПРВИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 37     21. јун 2019.
2. фА финансијски администратор 37     21. јун 2019.
3. ПТ правни техничар 37     21. јун 2019.
4. KOM комерцијалиста 37     21. јун 2019.
5. Т трговац 35 60   21. јун 2019.
6. КО конобар 34 60 30 14. јун 2019.
7. КУ кувар 34 60 30 14. јун 2019.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 34 60 30 14. јун 2019.
ДРУГИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   21. јун 2019.
2. ФА финансијски администратор 36 30   21. јун 2019.
3. ПТ правни техничар 36 30   21. јун 2019.
4. КОМ комерцијалиста 36 30   21. јун 2019.
5. Т трговац 35 60   21. јун 2019.
6. КО конобар 32 90 60 7. јун 2019.
7. КУ кувар 32 90 60 7. јун 2019.
8. ТМ трговац мађарски наставни језик 35 60   21. јун 2019.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   21. јун 2019.
2. ПА  пословни администратор 36 30   21. јун 2019.
3. ФА финансијски администратор 35 60   21. јун 2019.
4. ПТ правни техничар 34 90   21. јун 2019.
5. КОМ комерцијалиста 35 60   21. јун 2019.
6. Т трговац 32 60   31. мај 2019.
7. КО конобар 30 120   31. мај 2019.
8. КУ кувар 30 120   31. мај 2019.
9. КУ кувар мађарски наставни језик 30 120   31. мај 2019.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 33 30   31. мај 2019.
2. ПА  пословни администратор 32 60   31. мај 2019.
3. ФА финансијски администратор 31 90   31. мај 2019.
4. ПТ правни техничар 32 60   31. мај 2019.
5. ТТ туристички техничар 30 120   31. мај 2019.