КРАЈ  НАСТАВЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Одељење   образовни профил наставне недеље блок настава професионална пракса крај наставе
ПРВИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 37     18. јун 2021.
2. фА финансијски администратор 37     18. јун 2021.
3. ПТ правно-пословни техничар 36 30   18. јун 2021.
4. ТХТ туристичко-хотелијерски техничар 33 90 30 11. јун 2021.
5. ТР трговац 35 60   18. јун 2021.
6. КО конобар 34 60 30 11. јун 2021.
7. КУ кувар 34 60 30 11. јун 2021.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 34 60 30 11. јун 2021.
ДРУГИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   18. јун 2021.
2. ФА финансијски администратор 36 30   18. јун 2021.
3. ПТ пословно-правни техничар 35 60   18. јун 2021.
4. ТХТ туристичко-хотелијерски техничар 32 120 30 11. јун 2021.
5. ТР трговац 35 60   18. јун 2021.
6. КО конобар 32 90 60 4. јун 2021.
7. КУ кувар 32 90 60 4. јун 2021.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 32 90 60 4. јун 2021.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   18. јун 2021.
2. ФА финансијски администратор 35 60   18. јун 2021.
3. ПТ правни техничар 34 90   18. јун 2021.
4. КОМ комерцијалиста 35 60   18. јун 2021.
5. ТР трговац 32 60   28. мај 2021.
6. КО конобар 30 120   28. мај 2021.
7. КУ кувар 30 120   28. мај 2021.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 32 60   28. мај 2020.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 33 30   28. мај 2021.
2. ФА финансијски администратор 31 90   28. мај 2021.
3. ПТ правни техничар 32 60   28. мај 2021.
4. КОМ комерцијалиста 32 60   28. мај 2021.