КРАЈ  НАСТАВЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

 

Одељење образовни профил наставне недеље блок настава професионална пракса крај наставе
ПРВИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 37   19. јун 2020.
2. фА финансијски администратор 37   19. јун 2020.
3. ПТ правно-пословни техничар 36 30   19. јун 2020.
4. ТТ туристичко-хотелијерски техничар 33 90 30 12. јун 2020.
5. ТР трговац 35 60   19. јун 2020.
6. КО конобар 34 60 30 12. јун 2020.
7. КУ кувар 34 60 30 12. јун 2020.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 34 60 30 12. јун 2020.
ДРУГИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   19. јун 2020.
2. ФА финансијски администратор 36 30   19. јун 2020.
3. ПТ правни техничар 36 30   19. јун 2020.
4. КОМ комерцијалиста 36 30 19. јун 2020.
5. ТР трговац 35 60   19. јун 2020.
6. КО конобар 32 90 60 5. јун 2020.
7. КУ кувар 32 90 60 5. јун 2020.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 32 90 60 5. јун 2020.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30   19. јун 2020.
2. ФА финансијски администратор 35 60   19. јун 2020.
3. ПТ правни техничар 34 90   19. јун 2020.
4. КОМ комерцијалиста 35 60   19. јун 2020.
5. ТР трговац 32 60 29. мај 2020.
6. КО конобар 30 120   29. мај 2020.
7. КУ кувар 30 120   29. мај 2020.
8. ТРМ трговац мађарски наставни језик 32 60   29. мај 2020.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 33 30   29. мај 2020.
2. ПА  пословни администратор 32 60   29. мај 2020.
3. ФА финансијски администратор 31 90   29. мај 2020.
4. ПТ правни техничар 32 60   29. мај 2020.
5. КОМ комерцијалиста 32 60   29. мај 2020.