КРАЈ  НАСТАВЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

Одељење образовни профил наставне недеље блок настава професионална пракса крај наставе
ПРВИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 37 21. јун 2022.
2. фА финансијски администратор 37 21. јун 2022.
3. ПТ правно-пословни техничар 36 30 21. јун 2022.
4. ТХТ туристичко-хотелијерски техничар 33 90 30 14. јун 2022.
5. КО конобар 34 60 30 14. јун 2022.
6. КУ кувар 34 60 30 14. јун 2022.
7. КУМ кувар мађарски наставни језик 34 60 30 14. јун 2022.
ДРУГИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 36 30 21. јун 2022.
2. ФА финансијски администратор 36 30 21. јун 2022.
3. ПТ правно-пословни техничар 35 60 21. јун 2022.
4. ТХТ туристичко-хотелијерски техничар 32 120 30 14. јун 2022.
5. ТР трговац 35 60 21. јун 2022.
6. КО конобар 32 90 60 7. јун 2022.
7. КУ кувар 32 90 60 7. јун 2022.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 32 90 60 7. јун 2022.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 35 60 21. јун 2022.
2. ФА финансијски администратор 35 60 21. јун 2022.
3. ПТ правно-пословни техничар 35 60 21. јун 2022.
4. ТХТ туристичко-хотелијерски техничар 33 120 60 7. јун 2022.
5. ТР трговац 32 60 31. мај 2022.
6. КО конобар 30 120 31. мај 2022.
7. КУ кувар 30 120 31. мај 2022.
8. КУМ кувар мађарски наставни језик 30 120 31. мај 2022.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. ЕТ економски техничар 33 30 31. мај 2022.
2. ФА финансијски администратор 31 90 31. мај 2022.
3. ПТ правни техничар 32 60 31. мај 2022.
4. КОМ комерцијалиста 32 60 31. мај 2022.