1-smal

директорка школе

Соња Марјански Лазић

 

помоћник директора

Бранислава Зубац

организатор практичне наставе

Драган Благојевић