РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

  НАСТАВНИК време реализације предмети и одељења
1 АНА АРВАИ понедељак

13:05-13:50

набавка и физичка дистрибуција  3-6
суботом и по потреби практична настава 3-6
2 АНЂИЋ МИЛИЦА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

рачунарство и информатика   1-4,1-5,1-6,1-7
пословна информатика 2-2,3-1,3-5
пословна информатика у туризму и угоститељству 2-6
3 БАНЧ ДРАГАНА среда

13:05-13:50

немачки језик 2-4
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

немачки језик 1-4, 2-4, 2-6, 3-7, 4-2, 3-7
4 БАЧАНОВИЋ ТАТЈАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност 1-4, 2-1, 2-3, 2-7, 3-3, 3-7
култура језичког изражавања 3-2
5 БЕРАР ДАНИЛКА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

географија 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-3, 3-6
туристичка географија 2-7, 2-8, 4-5
6 БУДИМЛИЈА КАТАРИНА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

предузетништво  3-8, 3-9
 економијa 4-2
7 ЦИНИ ЗОЛТАН петак

7:10-7:55

мађарски језик 1-8, 2-8
8 ЦВЕТИЋ СТЕФАН суботом и по потреби практична настава 2-6
9 ЂОРИЋ ГОРАН субота

8:30-10:00

10:00-11:30

канцеларијско пословање 3-2,4-2
пословно административна обука 4-2
обука у виртуелном предузећу 3-5
10 ЂУРИШИЋ АРИЈАНА субота

9:00-10:30

исхрана 1-7, 2-6
екологија и заштита животне средине  3-6
11 ДУГА ЗОЛТАН субота

9:15-10:00

10:00-10:45

 

енглески језик 2-4,2-5,2-7,2-8

енглески језик 1-4,1-5,1-6,1-8
12 ФАРКИЋ ЖЕЉКО субота

8:30-10:00

10:00-11:30

канцеларијско пословање 2-4, 3-2
јавне финансије 3-3
маркетинг у трговини 2-5
13 ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЛЕНКА субота

9:00-10:30

српски језик као нематерњи 1-8, 2-8
14 ГРЕК БИЉАНА понедељак

13:05-13:50

основи економије 1-1, 2-1

 

15 ГУТЕША БРАНИСЛАВА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

рачунарство и информатика

1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7

пословна информатика 3-5
 

16

ЈАКОВЉЕВИЋ МАРКО уторак

13:05-13:50

математика 4-4
петак

13:55-14:40

математика  2-7
субота

9:00-10:30

10:00-11:30

математика 2-7, 3-1,3-6, 4-4
17 МАКО ЕСТЕР уторак

7:15-8:00

математика 2-8
18 ЈОВАНОВ СНЕЖАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

енглески језик 1-7, 2-2, 2-3, 2-6, 3-1, 3-6
пословни енглески језик 3-3, 4-2
19 ЈОТИЋ БОРИСЛАВА понедељак

12:15-13:05

рачуноводство 2-1
четвртак

13:05-13:55

рачуноводство 2-2,2-4
20 КАПОР ЧИЛА субота

9:00-10:30

хемија 1-8
познавање робе 2-8
21 КОМАН ЈОЛАНДА  

субота

9:00-10:30

10:30-12:00

статистика 3-1, 3-2, 3-5, 4-1, 4-3
22 КРАЉ МИРЈАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност 1-3, 2-2, 2-5, 2-6

3-2, 3-6, 4-3

23 ЛОЛИЋ КАРАЊАЦ НАТАША субота

9:00-10:30

српски језик као нематерњи  3-9
24 ЛУКИЋ МИЛИЦА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

енглески језик 1-2, 2-1, 3-2, 4-4, 4-5
пословни енглески језик 2-7, 3-2, 3-6, 3-8
25 КУБУРИЋ МАГДА субота

9:30-11:00

техника продаје и услуге купцима 2-8
основи пословања у трговини 2-8
26 МАРКОВ КРИСТИАН субота

9:30-11:00

историја 2-3, 3-7, 4-4
27 МЕЛЕГИ ЗОЛТАН понедељак

13:55-14:40

рачунарство и информатика 1-8
28 МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДАНА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

екологија и заштита животне средине

1-1,2-6, 2-7

биологија 1-2,2-4
29 МИЛАДИНОВИЋ ДРАГАНА понедељак

8:00-8:45

математика 1-1
уторак

13:55-14:40

математика 1-5, 1-6, 2-1, 2-2
среда

13:55-14:40

математика 2-4
петак

13:05-13:50

математика 3-8
субота

9:00-9:45

математика 1-1, 1-4, 1-5, 1-6
субота

10:00-10:45

математика  2-1, 2-2, 2-4
30 МИЛОШЕВ МИЛКА четвртак

8:00-8:45

техника продаје и услуге купцима 1-5
суботом практична настава 2-5
31 МИРАЗОВИЋ ИВАНА понедељак

8:00-8:45

математика 1-3
петак

13:05-13:50

математика 3-4, 3-7
четвртак

18:15-19:45

математика 4-1
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

математика 1-3, 3-4, 3-7, 4-1
32 НИКОЛИН МИТА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачунарство и информатика  1-2,1-5
пословна информатика 3-6, 4-1
33 ОБРАДОВИЋ МАРИЈАНА (ЂУРОВИЋ ЈЕЛЕНА) субота

8:30-10:00

10:00-11:30

организација набавке и продаје  2-4
национална економјиа 3-3
основи пословања у трговини 2-5
34 ПЕРИШИЋ РАДОЈКА петак

9:30-11:00

српски језик и књижевност 4-1
понедељак

13:05-13:50

српски језик и књижевност 4-5
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност 1-1, 1-2
35 ПЕТРИЋ ЗОРИЦА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

немачки језик 1-6, 3-2, 3-5, 4-5
36 ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

комерцијално познавање робе 3-6
трговинско пословање 3-5
37 ПИРИЋ ГОРДАНА среда

13:55-14:40

државно уређење 1-3
право 1-4
четвртак

13:05-13:50

основи радног права 3-4, 4-4
послови правног промета 3-4, 4-4
38 ПОПЕТРУ ДРАГАН субота

9:00-10:30

 

куварство 2-7
основе посластичарства 3-7
39 ПОПОВ АЛЕКСАНДРА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност

1-5, 1-6, 2-4, 3-4, 3-5, 4-2

40 ПОПОВИЋ БИЉАНА четвртак

13:55-14:40

 енглески језик 1-1
уторак

19:00-19:45

енглески језик 3-5
уторак

13:05-13:50

 енглески језик  3-3,3-4,4-3
41 РАДИШИЋ ВЕРА четвртак

13:55-14:40

француски језик 1-6
петак

7:10-7:55

француски језик 2-6
четвртак

7:10-7:55

 латински  језик 2-3
42 РАДЛОВАЧКИ ЈОВАНКА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачуноводство 1-1, 1-2
рачуноводство  4-1
пословно административна обука 3-2
43 РУС КИРЋАНСКИ ЛЕПОСАВА понедељак и уторак

13:55-14:40

канцеларијско пословање 2-2
четвртак

13:55-14:40

канцеларијско пословање 1-2
среда и четвртак

13:05-13:50

финансијско рачуноводствена обука 3-3
44 РУЖИЧКА ИЗАБЕЛА субота

8:30-9:15

исхрана 1-8
45 САВИЋ ЉИЉАНА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

савремена пословна кореспонденција 1-1, 2-1
пословна и службена кореспонденција 2-3
канцеларијско пословање 1-4
46 СТАНКИЋ БИЉАНА уторак

8:00-8:45

хемија 1- 7,2-4
среда

8:05-13:50

хемија и познавање робе 1-5
петак

13:05-13:50

хемија 1-6
47 СТАНКОВ ВАЊА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачуноводство 3-1, 3-3
пословно административна обука 3-2, 4-2
48 ШТЕФКОВИЋ ПЕТРОВИЋ ЈАДРАНКА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижњвност  3-8, 4-4
реторика 4-2, 4-4
49 ШТРБАЦ ВИШЊА субота

8:00-9:30

9:30-11:00

11:00-12:30

математика 1-2, 1-7, 2-3, 2-5, 2-6, 3-2, 3-5

 

50 ШЕРЕШ НИКОЛИЋ ТЕОДОРА уторак

8:00-8:45

основи права 2-3

право 2-4

субота

8:30-10:00

10:00-11:30

основи матичне евиденције 3-4
Пословна и службена коренсподенција 3-4,4-4
51 СТОЈАДИНОВИЋ ЈЕЛЕНА среда

13:05-13:50

математика 1-8
52 СУБУ ВЕСНА среда

8:00-10:00

пословна економија 2-1
понедељак

13:55-14:40

пословна економија 1-2
53 СУШИЋ ЂУРЂИЦА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

основи трговине 1-5
пословна комуникација 1-5
основи економије 4-1
54 ТАДИН ЈАСМИНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

социологија 2-3, 3-1
социологија са правима грађана 3-6, 3-7, 3-8, 4-2, 4-5

 

55 ТОВИЗИ ГАБРИЕЛА субота

10:00-11:30

мађарски језик 3-9
56 ВЕНЦЕЛ ЈУЛИЈАНА субота

8:30-10:00

историја 3-9
57 ВОЈИНОВ ГОРДАНА среда

7:15-8:00

принципи економије 1-2
уторак

13:05-13:45

финансијско пословање 2-2
четвртак

13:05-13:45

принципи економије 1-4
четвртак

13:55-14:40

принципи економије 2-4
среда

13:55-14:40

финансијско пословање 1-2, 2-2
58 ВУЧКОВИЋ ДИМКОВИЋ СВЕТЛАНА среда

19:00-19:45

основи правних поступака 3-4
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

уставно и привредно право 3-1, 4-1
основи правних поступака 3-4, 4-4
59 ВУКОВИЋ САКАЛ ГИЗЕЛА субота

9:00-10:30

 географија 1-8
60 ЖИВАНОВИЋ СНЕЖАНА субота

8:30-10:30

физика 1-3,1-4,2-3

 

61 ЗУБАЦ БРАНИСЛАВА понедељак

13:05-13:50

математика 4-3
уторак

19:00-19:45

статистика 4-4
петак

13:05-13:50

математика 3-3
петак

13:55-14:40

математика 4-5
субота

8:30-10:00

10:00-11:30

математика 3-3, 4-3,4-5