РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

  НАСТАВНИК време реализације предмети и одељења
1 АНА АРВАИ уторак

13:05-13:50

техника продаје и услуге купцима  2-6
четвртак

13:05-13:50

техника продаје и услуге купцима  2-6
суботом и по потреби практична настава 2-6
2 БАНЧ ДРАГАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

немачки језик 1-4, 1-6, 2-7, 3-2, 4-2
3 БЕРАР ДАНИЛКА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

географија 1-2, 1-3, 1-4, 1-6, 1-7, 2-4, 3-6
туристичка географија 2-7, 2-8, 3-5, 4-5
4 БУДИМЛИЈА КАТАРИНА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

пословна комуникација 1-5
принципи економије 2-5
основи економије 4-1
5 ЦИНИ ЗОЛТАН четвртак

7:10-7:55

мађарски језик 1-9, 2-9

 

6 ЦВЕТИЋ СТЕФАН суботом и по потреби практична настава 2-7
7 ЂУРИШИЋ АРИЈАНА субота

9:00-10:30

исхрана 1-7, 2-7
екологија и заштита животне средине  3-6
8 ДУГА ЗОЛТАН среда

13:05-13:50

 

енглески језик 1-5, 2-7, 2-9, 3-5, 4-1

субота

9:00-10:30

пословни енглески језик 2-9, 3-9
9 ФАРКИЋ ЖЕЉКО субота

8:30-10:00

10:00-11:30

канцеларијско пословање 1-4, 2-5
јавне финансије 3-3
маркетинг у трговини 2-6
10 ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЛЕНКА субота

9:00-10:30

српски језик као нематерњи 1-8, 2-9
11 ГРЕК БИЉАНА четвртак

13:05-13:50

основи економије 1-1, 2-1

 

12 ГУТЕША БРАНИСЛАВА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

рачунарство и информатика

1-3,1-4,1-5,1-6,1-7

пословна информатика са електронским пословањем 2-2
пословна информатика у туризму и угоститељству 2-7
13 ХУСТА ИГОР субота

9:00-10:30

10:30-12:00

услуживање 2-7
свечани пријеми 3-7
 

14

ЈАКОВЉЕВИЋ МАРКО уторак

13:05-13:50

математика 1-7, 2-6
среда

19:00-19:45

математика  2-1
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

математика 1-7, 2-1,2-6, 3-4,3-7

 

15 ЈАМБОР ЕСТЕР уторак

7:15-8:00

 

математика 2-9

 

четвртак

13:05-13:50

16 ЂУРОВИЋ ЈЕЛЕНА понедељак

13:05-13:50

рачуноводство у трговини 1-4
среда

13:55-14:40

рачуноводство 1-1
субота

9:00-10:30

рачуноводство 1-1, 1-2
17 ЈОВАНОВ СНЕЖАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

енглески језик 1-2, 1-3, 1-6, 2-6, 3-2, 3-6
пословни енглески језик 3-2, 3-8
18 ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

историја 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 2-2, 2-3, 2-4, 3-8, 4-4
19 КАПОР ЧИЛА субота

9:00-10:30

хемија 1-8
познавање робе 1-8
20 КОМАН ЈОЛАНДА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

статистика 3-1, 3-2, 4-1, 4-3
основи економије 3-1, 3-4
национална економија 3-3
21 КРАЉ МИРЈАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност 2-2, 2-4, 2-6, 2-8,

3-3, 3-5, 3-7

22 ЛОЛИЋ КАРАЊАЦ НАТАША субота

9:00-10:30

српски језик као нематерњи  3-9
23 ЛУКИЋ МИЛИЦА петак

13:05-13:50

енглески језик 1-4,1-7
уторак

13:05-13:50

енглески језик 1-4,1-7
субота

10:00-11:30

пословни енглески језик 2-2, 3-6
24 МАРЈАНСКИ ЛАЗИЋ СОЊА среда

19:05-19:45

 

рачуноводство у трговини 2-5

 

субота

9:30-11:00

25 МАРКОВ КРИСТИАН суботом

9:30-11:00

историја 1-3, 2-2, 3-4, 3-7
26 МЕЛЕГИ ЗОЛТАН понедељак

13:55-14:40

рачунарство и информатика 1-8
27 МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДАНА понедељак

19:00-19:45

екологија и заштита животне средине  1-1
среда

19:00-19:45

28 МИЛАДИНОВИЋ ДРАГАНА понедељак

13:05-13:50

математика 1-4
четвртак

13:05-13:50

математика 2-8
петак

13:55-14:40

математика 3-6
субота

9:00-10:30

математика 1-1, 1-2
29 МИЛОШЕВ ЛИДИЈА субота

9:00-10:30

техника продаје и услуге купцима 1-5
 пословна комуникација 1-5
30 МИЛОШЕВ МИЛКА суботом и по потреби техника продаје и услуге купцима 3-6
практична настава 3-6
31 МИРАЗОВИЋ ИВАНА четвртак

18:15-19:00

математика 2-7
уторак

19:00-19:45

математика 2-4
уторак

8:00-8:45

математика 3-1,8
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

математика 2-4, 2-7, 3-1, 3-8
32 НИКОЛИН МИТА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачунарство и информатика  1-1
пословна информатика 3-1, 4-1
пословна информатика у туризму и угоститељству 3-6
33 ПЕРИШИЋ РАДОЈКА четвртак

13:55-14:40

српски језик и књижевност 1-6,1-7
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност 2-1, 3-1, 4-1
34 ПЕТРИЋ ЗОРИЦА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

немачки језик 2-2,2-5,3-5,3-7,4-5
35 САБО ЈУЛИЈА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

основи трговине 1-5
економика туристичких и угоститељских предузећа 2-7, 2-8
36 ПИРИЋ ГОРДАНА среда

13:55-14:40

државно уређење 1-3

право 1-4, 2-3

понедељак

8:00-8:45

основи радног права 3-4

послови правног промета 3-4

37 ПОПЕТРУ ДРАГАН субота

9:00-10:30

куварство 1-7
38 ПОПОВ АЛЕКСАНДРА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижевност

1-4, 1-5, 2-5, 4-2 ,4-4, 4-5

39 ПОПОВИЋ БИЉАНА уторак и петак

13:55-14:40

пословни енглески језик 4-2
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

енглески језик 2-4, 2-5, 3-1, 3-3, 3-7, 4-2
пословни енглески језик 2-8, 3-3
40 РАДИШИЋ ВЕРА петак

13:55-14:40

француски језик 1-6
среда

13:55-14:40

француски језик 3-7
петак

13:05-13:50

 латински  језик 2-4
41 РАДЛОВАЧКИ ЈОВАНКА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

књиговодство 2-2
рачуноводство 3-1, 4-1
пословно административна обука 4-2
42 РУС КИРЋАНСКИ ЛЕПОСАВА петак

13:05-13:50

канцеларијско пословање 1-2, 2-3
субота

10:00-11:30

финансијско рачуноводствена обука 2-3, 3-3, 4-3
43 САВИЋ ЉИЉАНА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

савремена пословна кореспонденција 1-1, 2-1
пословна и службена кореспонденција 2-4
пословна кореспонденција 3-5
економија 4-2
44 СТАНКИЋ БИЉАНА среда

13:05-13:50

хемија 1-3,5,6,7
четвртак

13:05-13:50

познавање робе 1-5
субота

8:30-10:00

познавање робе 2-6
45 СТАНКОВ ВАЊА субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачуноводство 2-1, 2-3
пословно административна обука 4-2
46 ШТЕФКОВИЋ ПЕТРОВИЋ ЈАДРАНКА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

српски језик и књижњвност 1-3, 3-4, 3-8
реторика 4-2
47 ШТРБАЦ ВИШЊА субота

8:00-9:30

10:00-11:30

математика 1-3, 1-5, 1-6, 2-2, 2-5, 3-2

 

48 ШЕРЕШ НИКОЛИЋ ТЕОДОРА понедељак

8:00-8:45

основи матичне евиденције 3-4
субота

8:30-10:00

10:00-11:30

основи права 1-3
право 2-5

основи матичне евиденције 3-4

49 СТОЈАДИНОВИЋ ЈЕЛЕНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

математика 1-8, 3-9
 

50

СУБУ ЛЕОНТИНА  субота

8:30-10:00

10:00-11:30

рачуноводство 3-3, 4-3
финансијско рачуноводствена обука  3-3, 4-3
51 СУБУ ВЕСНА среда

14:00-14:45

пословна економија 1-1
понедељак

19:00-19:45

пословна економија 1-2
52 СУШИЋ ЂУРЂИЦА четвртак

13:05-13:50

основе туризма и угоститељства1-6,7
субота

8:30-10:00

10:00-11:30

основи пословања у трговини 2-6
комерцијално познавање робе 3-6
53 ТАДИН ЈАСМИНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

социологија 2-4, 3-1
социологија са правима грађана 3-6, 3-7, 3-8, 4-2, 4-5
54 ТОВИЗИ ГАБРИЕЛА субота

10:00-11:30

мађарски језик 3-9
55 ВЕНЦЕЛ ЈУЛИЈАНА субота

8:30-10:00

историја 3-9
56 ВОЈИНОВ ГОРДАНА среда

13:05-13:50

принципи економије 1-2, 1-4
субота

9:00-10:30

10:30-12:00

финансијско пословање 1-2, 2-3, 3-3, 3-5, 4-3
57 ВУЧКОВИЋ ДИМКОВИЋ СВЕТЛАНА  четвртак

13:05-13:50

право 2-2

основи права 2-4

субота

9:00-10:30

10:30-12:00

уставно и привредно право 3-1, 4-1
основи правних поступака 3-4, 4-4
58 ВУКОБРАТОВИЋ СВЕТЛАНА субота

9:00-10:30

10:30-12:00

енглески језик 2-8, 4-3
59 ВУКОВИЋ САКАЛ ГИЗЕЛА субота

9:00-10:30

туристичка географија 2-9
60 ЖИВАНОВИЋ СНЕЖАНА субота

8:30-10:00

физика 1-3,1-4,2-4

 

61 ЗУБАЦ БРАНИСЛАВА среда

13:05-13:50

математика 3-5
петак

8:00-8:45

математика 3-3
петак

13:55-14:40

математика 2-3
субота

8:30-10:00

10:00-11:30

математика 2-3, 3-3,3-5
62. ВУКША БОЛДИЖАР  МАРИНА понедељак

13:55-14:40

пословна комуникација 1-8
субота

10:00-10:45

10:50-11:35

предузетништво 3-9
економика туристичких и угоститељских предузећа 2-9