ТЕРМИНИ ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ У ТОКУ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ШКОЛСКОЈ 2020-2021. ГОДИНИ

(настава ће се одвијати путем Гугл учионица)

 

Одељење Датум Време Предмет и професор
1-1 28.12.2020. 9:00 Математика (Бранислава Зубац)
11.01.2021. 9:00
1-2 11.01.2021. 14:00 Математика (Дуња Јанков)
1-3 28.12.2020. 8:00 Увод у јавну администрацију (Теодора Шереш Николић)
08.01.2021. 8:00 Математика (Тања Секулић)
11.01.2021. 8:00 Увод у јавну администрацију (Теодора Шереш Николић)
11.01.2021. 9:55- 11:00 Организација државе (Гордана Пирић)
11.01.2021. 10:00 Биологија (Владана Михајловић)
12.01.2021. 8:00 Увод у јавну администрацију (Теодора Шереш Николић)
12.01.2021. 10:00-11:30 Увод у право (Светлана Вучковић Димковић)
12.01.2021. 12:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
13.01.2021. 10:00 Биологија (Владана Михајловић)
1-4 23.12.2020. 11:00 Основи туризма и угоститељства (Ђурђица Сушић)
24.12.2020. 10:00 Хемија (Милана Михајлов)
25.12.2020. 10:00 Агенцијско и хотелијерско пословање (Ана Арваи, Горан Ђорић)
28.12.2020. 10:00 Агенцијско и хотелијерско пословање (Ана Арваи, Горан Ђорић)
28.12.2020. 12:00 Рачунарство и информатика (Гутеша Бранислава)
30.12.2020. 10:00 Физика (Александра Марков)
08.01.2021. 10:00 Хемија (Милана Михајлов)
11.01.2021. 12:00 Рачунарство и информатика (Гутеша Бранислава)
11.01.2021. 11:00 Биологија (Владана Михајловић)
12.01.2021. 10:00 Математика (Дуња Јанков)
12.01.2021. 12:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
13.01.2021. 10:00 Агенцијско и хотелијерско пословање (Ана Арваи, Горан Ђорић)
13.01.2021. 11:00 Биологија (Владана Михајловић)
15.01.2021. 11:00 Основи туризма и угоститељства (Ђурђица Сушић)
15.01.2021. 12:00 Немачки језик (Драгана Банч)
1-5 23.12.2020. 12:00 Пословна комуникација (Ђурђица Сушић)
24.12.2020. 9:10- 10:25 Техника продаје и услуга купцима (Милка Милошев)
24.12.2020. 10:30- 11:35 Практична настава (Милка Милошев)
28.12.2020. 9:10- 10:25 Техника продаје и услуга купцима (Милка Милошев)
28.12.2020. 10:30- 11:35 Практична настава (Милка Милошев)
04.01.2021. 12:00-13:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
05.01.2021. 11:00 Математика (Драгана Миладиновић)
11.01.2021. 12:00-13:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
12.01.2021. 11:00 Математика (Драгана Миладиновић)
15.01.2021. 12:00 Пословна комуникација (Ђурђица Сушић)
1-6 28.12.2020. 12:00 Рачунарство и информатика (Гутеша Бранислава)
04.01.2021. 12:00-13:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
05.01.2021. 11:00 Математика (Драгана Миладиновић)
11.01.2021. 12:00-13:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
11.01.2021. 12:00 Рачунарство и информатика (Гутеша Бранислава)
12.01.2021. 11:00 Математика (Драгана Миладиновић)
1-7 28.12.2020. 12:00-13:30 Куварство (Драган Попетру)
29.12.2020. 9:00 Математика (Бранислава Зубац)
11.01.2021. 12:00-13:30 Куварство (Драган Попетру)
12.01.2021. 9:00 Математика (Бранислава Зубац)
12.01.2021. 12:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
2-1 28.12.2020. 10:00 Пословна економија (Весна Субу)
11.01.2021. 11:00 Енглески језик (Биљана Поповић)
12.01.2021. 11:00 Пословни енглески језик (Биљана Поповић)
2-2 21.12.2020. 9:00 Пословна информатика (Милица Анђић)
28.12.2020. 9:00 Пословна информатика (Милица Анђић)
28.12.2020. 10:00 Пословна економија (Весна Субу)
28.12.2020. 10:30 Математика (Бранислава Зубац)
04.01.2021. 9:00 Пословна информатика (Милица Анђић)
11.01.2021. 9:00 Пословна информатика (Милица Анђић)
11.01.2021. 10:30 Математика (Бранислава Зубац)
11.01.2021. 11:05-12:10 Право (Гордана Пирић)
2-3 28.12.2020. 9:00 Увод у право (Теодора Шереш Николић)
04.01.2021. 8:00 Математика (Тања Секулић)
11.01.2021. 9:00 Увод у право (Теодора Шереш Николић)
11.01.2021. 11:00-12:30 Правни поступци (Светлана Вучковић Димковић)
12.01.2021. 9:00 Увод у право (Теодора Шереш Николић)
12.01.2021. 9:55- 11:00 Радно право (Гордана Пирић)
12.01.2021. 11:05-12:10 Увод у привредно право (Гордана Пирић)
2-4 29.12.2020. 10:30 Математика (Бранислава Зубац)
12.01.2021. 10:30 Математика (Бранислава Зубац)
13.01.2021. 12:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
2-5 23.12.2020. 11:30 Маркетинг (Ђурђица Сушић)
23.12.2020. 12:30 Основи пословања у трговини (Ђурђица Сушић)
11.01.2020. 10:00 Техника продаје и услуга купцима (Ана Арваи)
11.01.2021. 12:00 Енглески језик (Биљана Поповић)
15.01.2021. 11:30 Маркетинг (Ђурђица Сушић)
15.01.2021. 12:30 Основи пословања у трговини (Ђурђица Сушић)
2-6 21.12.2020. 13:00 Исхрана (Аријана Ђуришић)
28.12.2020. 9:00-10:30 Основе куварства (Драган Попетру)
29.12.2020. 17:00-18:30 Енглески језик (Снежана Јованов)
11.01.2021. 9:00-10:30 Основе куварства (Драган Попетру)
11.01.2021. 10:00 Математика (Дуња Јанков)
11.01.2021. 12:00-13:00 Енглески језик (Снежана Јованов)
11.01.2021. 13:00 Исхрана (Аријана Ђуришић)
12.01.2021. 12:00-13:00 Енглески језик (Снежана Јованов)
2-7 12.01.2021. 12:00 Енглески језик (Биљана Поповић)
13.01.2021. 11:00 Пословни енглески језик (Биљана Поповић)
3-1 28.12.2020. 11:30 Пословна економија (Весна Субу)
28.12.2020. 14:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
04.01.2021. 12:00 Математика (Драгана Миладиновић)
04.01.2021. 14:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
05.01.2021. 14:00-15:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
11.01.2021. 14:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
11.01.2021. 15:30-17:00 Уставно и привредно право (Светлана Вучковић Димковић)
12.01.2021. 12:00 Математика (Драгана Миладиновић)
12.01.2021. 14:00-15:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
3-2 22.12.2020. 10:00 Финансијско рачуноводствена обука (Лепосава Рус Кирћански)
28.12.2020. 10:00 Финансијско пословање (Гордана Војинов)
28.12.2020. 11:00 Финансијско пословање (Гордана Војинов)
29.12.2020. 10:00 Финансијско рачуноводствена обука (Лепосава Рус Кирћански)
30.12.2020. 15:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
05.01.2021. 10:00 Финансијско рачуноводствена обука (Лепосава Рус Кирћански)
05.01.2021. 14:00-15:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
05.01.2021. 15:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
11.01.2021. 10:00 Финансијско пословање (Гордана Војинов)
11.01.2021. 11:00 Финансијско пословање (Гордана Војинов)
12.01.2021. 10:00 Финансијско рачуноводствена обука (Лепосава Рус Кирћански)
12.01.2021. 14:00-15:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
13.01.2021. 15:00 Рачуноводство (Јованка Радловачки)
15.01.2021. 13:55-15:00 Право (Гордана Пирић)
3-3 28.12.2020. 10:00 Основи матичне евиденције (Теодора Шереш Николић)
28.12.2020. 11:00 Секретарско пословање (Теодора Шереш Николић)
11.01.2021. 10:00 Основи матичне евиденције (Теодора Шереш Николић)
11.01.2021. 11:00 Секретарско пословање (Теодора Шереш Николић)
12.01.2021. 10:00 Основи матичне евиденције (Теодора Шереш Николић)
12.01.2021. 11:00 Секретарско пословање (Теодора Шереш Николић)
12.01.2021. 12:00 Математика (Дуња Јанков)
12.01.2021. 14:00- 15:30 Основи правних поступака (Светлана Вучковић Димковић)
13.01.2021. 13:55-15:00 Послови правног промета (Гордана Пирић)
3-5 28.12.2020. 8:00-9:05 Набавка и физичка дистрибуција (Милка Милошев)
11.01.2020. 8:00-9:05 Набавка и физичка дистрибуција (Милка Милошев)
12.01.2021. 13:00 Пословни енглески језик (Биљана Поповић)
13.01.2021. 12:00 Енглески језик (Биљана Поповић)
3-6 28.12.2020. 10:30-12:00 Основе посластичарства (Драган Попетру)
29.12.2020. 14:00 Историја (Кристиан Марков)
11.01.2021. 10:30-12:00 Основе посластичарства (Драган Попетру)
11.01.2021. 14:00 Историја (Кристиан Марков)
13.01.2021. 12:00 Математика (Драгана Миладиновић)
15.01.2021. 12:00 Математика (Драгана Миладиновић)
3-7 29.12.2020. 13:00 Историја (Кристиан Марков)
11.01.2021. 12:00 Математика (Дуња Јанков)
11.01.2021. 13:00 Историја (Кристиан Марков)
3-8 28.12.2020. 12:00 Социологија са правима грађана (Теодора Шереш Николић)
4.-8.01.2021.   Пословни енглески језик (Золтан Дуга)
11.01.2021. 12:00 Социологија са правима грађана (Теодора Шереш Николић)
4-1 11.01.2021. 14:00-15:30 Уставно и привредно право (Светлана Вучковић Димковић)
12.01.2021. 10:00 Маркетинг (Ана Арваи)
12.01.2021. 13:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
4-2 05.01.2021. 14:00-15:00 Српски језик и књижевност (Радојка Перишић)
12.01.2021. 14:00-15:00
4-3 23.12.2020. 10:30 Пословна и службена корепонденција (Ђурђица Сушић)
28.12.2020. 15:00-16:30 Енглески језик (Снежана Јованов)
11.01.2021. 12:00 Статистика (Бранислава Зубац)
11.01.2021. 13:00-14:00 Енглески језик (Снежана Јованов)
12.01.2021. 13:00-14:00 Енглески језик (Снежана Јованов)
12.01.2021. 13:00 Српски језик и књижевност (Татјана Бачановић)
12.01.2021. 14:00 Математика (Дуња Јанков)
12.01.2021. 15:30- 17:00 Основи правних поступака (Светлана Вучковић Димковић)
13.01.2021. 15:05-16:20 Послови правног промета (Гордана Пирић)
15.01.2021. 10:30 Пословна и службена корепонденција (Ђурђица Сушић)
15.01.2021. 15:05-16:20 Основи радног права (Гордана Пирић)