РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У

АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

  1. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

900   МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО

900    СРПСКИ  ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

 

1000    ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

 

  1. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

900  ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

900    ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА

900  ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  

900    ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА  

1300   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

1300     ГЕОГРАФИЈА 

  1. 26. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

900  МАТЕМАТИКА  ПИСМЕНИ

      УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

                                                   

9 00   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

900    УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО

930   УСТАВ И  ПРАВА ГРАЂАНА 

 

  1. 27. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ (УТОРАК)

930    ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

9 00   ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

9 00   МУЗИЧКА КУЛТУРА