РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

21. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

900   ОСНОВИ ПОСЛАСТИЧАРСТВА

900 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТОМ

 

22. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

900    ИСТОРИЈА

900  СВЕЧАНИ   ПРИЈЕМИ

 

23. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

900 ВЕРСКА НАСТАВА

900   СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 

24. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

900  МАТЕМАТИКА  ПИСМЕНИ

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТОМ

900 ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

 

27. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

900 ФИЗИЧО ВАСПИТАЊЕ

900  УСЛУЖИВАЊЕ

900    ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ЈУНСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

20.ЈУН 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

 900   СОЦИОЛОГИЈА  СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 900  ФИЛОЗОФИЈА

1000   МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

21. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

900    РАЧУНОВОДСТВО

 1030  ВЕРСКА НАСТАВА 

22. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 900 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

900    МАТЕМАТИКА  ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

900  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

25. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

900 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

900   САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

26. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

900   ИСТОРИЈА 

900  СТАТИСТИКА

27. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

 900   ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ

900  ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА

28. ЈУН 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

900  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

900    ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

 

РАСПОРЕДУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У

АПРИЛСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 1300  НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

 1445  МАТЕМАТИКА ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА        

  

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

 1130    СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

 1130    ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ

  

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

 1300  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ  (ПЕТАК)

 1330    БАРСКО ПОСЛОВАЊЕ, ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

1330   ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

1300  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТОМ          

  

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 1300  КУВАРСТВО

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ  (УТОРАК)

1500   РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ  (СРЕДА)

 1220  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

1220  ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1400   АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

 1500   ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

1500   ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА

 

 1. АПРИЛ 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 1300   УСЛУЖИВАЊЕ 

1300  ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

29. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

1300  НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ

30. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ  (УТОРАК)

1445  МАТЕМАТИКА ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА        

31. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

1130  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА        

1130    СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

2. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

  1230   ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 

1400   ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА
1400   ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА

5. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

1300  КУВАРСТВО

1300    ТУРИСТИЧКА  ГЕОГРАФИЈА

6. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

1300   ФИЛОЗОФИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

7. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

1220  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

9. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

1130  ПОСЛОВНА И СЛУЖБЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1000 ОСНОВИ РЕТОРИКЕ И БЕСЕДНИШТВА                                                                                              

 1300   ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1040    ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА        

 1300 ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА 

               

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1315    ПУТЕВИ ХРАНЕ

 1530    ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 1730  ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

  

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1315    ИСХРАНА

 1450  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1130  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ                                                                                              

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА        

 

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1215   ОСНОВЕ РАДНОГ ПРАВА 

 1300    КУВАРСТВО,  ОСНОВИ КУВАРСТВА 

1300    КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 

 

 1. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 1445   ИСТОРИЈА