РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

 15. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

 1330   ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

16. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

 1300   РАЧУНОВОДСТВО  ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТОМ

 

17. ОКТОБАР   2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

1300   ИСТОРИЈА  

 

18. OКТОБАР  2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

1300    ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ВЕРСКА НАСТАВА 

 

23. ОКТОБАР   2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

1300    ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

24. ОКТОБАР  2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

1030      ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА  

1300    КУВАРСТВО  

1730  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ

       УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТОМ          

 

25. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

1100   ПСИХОЛОГИЈА  

1300  ИЗАБРАНИ СПОРТ  

1300    НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ