Приручници за полагање матурских и завршних испита

Матура 2018

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРСКИ и ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК одељење ДАН ВРЕМЕ
ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА Емилија Греговић IV/2 уторак 13:55
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/3 понедељак 8:00
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/3 уторак 13:00
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/2 среда 8:00
ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/2 четвртак 8:00
КУВАРСТВО Драган Попетру III/8 17.03. 8:50
КУВАРСТВО Драган Попетру III/8 21.04 8:50
КУВАРСТВО Оршоља Ситаш III/9 24.03. 8:00-13:05
КУВАРСТВО Оршоља Ситаш III/9 28.04. 8:00-13:05
МОНЕТАРНА И МАРКЕТИНГ Ана Арваи IV/1 понедељак 12:20
ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА Гордана Пирић IV/4 уторaк 13:55
ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА Гордана Пирић IV/4 уторaк 13:55
МАТЕМАТИКА Драгана Миладиновић IV/1 четвртак 13:04
ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА Светлана В.Димковић IV/2 12.05.

19.05.

26.05.

8:00
ПРАВО Светлана В.Димковић IV/2 четвртак 8:00
ФИЛОЗОФИЈА Радослава Аралица 28.03.

11.04.

25.04.

09.05.

16.05.

14:00
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Гордана Војинов IV/2 среда 8:00
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Љиљана Савић IV/2 07.03.

14.03.

21.03.

28.03.

11.04.

18.04.

25.04.

8:00
ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА У БИРОУ Јованка Радловачки и

Вања Станков

IV/2 03.03.

10.03.

24.03.

21.04.

12.05.

19.05.

РАЧУНОВОДСТВО Леонтина Субу IV/3 12.03.

16.03.

15.05

17.05

14:00
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ОБУКА Леонтина Субу IV/3 13.03.

15.03.

15.05

17.05

14:00
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 9.03. 9:40-10:25
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 10.04. 12:20-13:05
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 14.05. 11:30-12:15
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 16.05. 13:55-14:40
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 18.05. 11:30-12:15
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ Бранко Ђукић IV/5 Уторак 13:55