Матура 2018

Приручници за полагање матурских и завршних испита

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ЗАВРШНИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

4. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

1220   ЗАВРШНИ ИСПИТ – ТРГОВАЦ

5. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ (УТОРАК)

1030   ЗАВРШНИ ИСПИТ КУВАРСТВО

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

  1. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК)

900   СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  ПИСМЕНИ

УСМЕНИ У ДОГОВОРУ СА КАНДИДАТИМА

 

  1. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (СРЕДА)

900    ИСТОРИЈА

 

  1. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

900 МАРКЕТИНГ

 

  1. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

800   ЗАВРШНИ ИСПИТ УСЛУЖИВАЊЕ

800  ЗАВРШНИ ИСПИТ КУВАРСТВО

1100 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ РАДА (Основи правних поступака и Рачуноводство)

1100 ИЗРАДА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

 

  1. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

900    ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА одбрана практичног рада

900    РАЧУНОВОДСТВО  одбрана практичног рада

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МАТУРСКИ и ЗАВРШНИ ИСПИТ

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК одељење ДАН ВРЕМЕ
ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА Емилија Греговић IV/2 уторак 13:55
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/3 понедељак 8:00
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/3 уторак 13:00
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/2 среда 8:00
ЕКОНОМИЈА Весна  Субу IV/2 четвртак 8:00
КУВАРСТВО Драган Попетру III/8 17.03. 8:50
КУВАРСТВО Драган Попетру III/8 21.04 8:50
КУВАРСТВО Оршоља Ситаш III/9 24.03. 8:00-13:05
КУВАРСТВО Оршоља Ситаш III/9 28.04. 8:00-13:05
МОНЕТАРНА И МАРКЕТИНГ Ана Арваи IV/1 понедељак 12:20
ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА Гордана Пирић IV/4 уторaк 13:55
ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА Гордана Пирић IV/4 уторaк 13:55
МАТЕМАТИКА Драгана Миладиновић IV/1 четвртак 13:04
ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА Светлана В.Димковић IV/2 12.05.

19.05.

26.05.

8:00
ПРАВО Светлана В.Димковић IV/2 четвртак 8:00
ФИЛОЗОФИЈА Радослава Аралица 28.03.

11.04.

25.04.

09.05.

16.05.

14:00
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Гордана Војинов IV/2 среда 8:00
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ Љиљана Савић IV/2 07.03.

14.03.

21.03.

28.03.

11.04.

18.04.

25.04.

8:00
ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА У БИРОУ Јованка Радловачки и

Вања Станков

IV/2 03.03.

10.03.

24.03.

21.04.

12.05.

19.05.

РАЧУНОВОДСТВО Леонтина Субу IV/3 12.03.

16.03.

15.05

17.05

14:00
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНА ОБУКА Леонтина Субу IV/3 13.03.

15.03.

15.05

17.05

14:00
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 9.03. 9:40-10:25
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 10.04. 12:20-13:05
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 14.05. 11:30-12:15
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 16.05. 13:55-14:40
ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Поповић IV/2 18.05. 11:30-12:15
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ Бранко Ђукић IV/5 Уторак 13:55