Приручници за полагање матурских и завршних испита

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ  ИСПИТА АВГУСТ 2017.

23. август 2017. 900 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III7

23-25. август 2017.   900 ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III8,9    

 24. август 2017.       1100  ТЕСТ  IV2       УЧИОНИЦА БРОЈ 11                    

 24. август 2017. 1100  ТЕСТ  IV3         УЧИОНИЦА БРОЈ 11

 28. август 2017.        900 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЈУН 2017.

02. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1
УЧИОНИЦА БРОЈ   06, 13
02. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV5
УЧИОНИЦА БРОЈ  11, 12
02. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2   1. група
02. јун 1100 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4
УЧИОНИЦА БРОЈ   21, 24
02-10. јун ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III7,8,9
03. јун 900 МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА IV1,2,3,4,5
УЧИОНИЦА БРОЈ  11, 12,21,22,23,24,31,32,33,34
05. јун 800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  1. група
05. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV5      ОБЛАСТ 1-3.
УЧИОНИЦА БРОЈ 11
05. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1
УЧИОНИЦА БРОЈ 12 СТАТИСТИЧКО ОБУХВАТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ  И ПРОМЕТА
05. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1  БАНКАРСКО            ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У ПРЕДУЗ.
УЧИОНИЦА БРОЈ 12
05. јун 1100 ИЗВЛАЧЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА III6
УЧИОНИЦА БРОЈ  13
05. јун 1230 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТ 1и 3
УЧИОНИЦА БРОЈ  13
06. јун 800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2    2. група
06. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV5      ОБЛАСТ 4-11.
УЧИОНИЦА БРОЈ 11
06. јун 1000 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1  ОБЛАСТ 1-10.
УЧИОНИЦА БРОЈ 12
07. јун 800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3   2. група
07. јун 800 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА,  ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА, ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ     IV5
УЧИОНИЦА  БРОЈ 13
07. јун 1230 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4           ОБЛАСТ  2, 4 и 5
УЧИОНИЦА БРОЈ 11
08. јун 800 ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III6
08. јун 1030 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ IV1
УЧИОНИЦА 13
08. jун 1100 ТЕСТ IV2,3
УЧИОНИЦА БРОЈ 01, 03, 06, 11
08. јун 1230 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ IV1
УЧИОНИЦА БРОЈ 12
09. јун 900 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ      IV5
УЧИОНИЦА БРОЈ  12
09. јун 1100 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ   IV5
УЧИОНИЦА БРОЈ 11
09. јун 1100 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  РАДНО ПРАВО, ПОСЛOВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА, ПРАВНИ ПОСТУПЦИ     IV4                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ 13
09. јун 1130 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА  IV5
УЧИОНИЦА БРОЈ 06
09. јун 1130 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА IV1
УЧИОНИЦА 01
09. јун 1230 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА IV4
УЧИОНИЦА БРОЈ 12
09. јун 1300 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА IV4
УЧИОНИЦА БРОЈ 11