Матура

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

 29. ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

1540      МАРКЕТИНГ

 

1. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)

1330    СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ПИСМЕНИ

           

2. ФЕБРУАР  2021. ГОДИНЕ (УТОРАК)

9 00   ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА – РАЧУНОВОДСТВО смер економски техничар

 

3. ФЕБРУАР  2021. ГОДИНЕ (СРЕДА)

12 15   ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА – РАЧУНОВОДСТВО смер економски техничар

                                                     

5. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

800   ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА –смер  комерцијалиста

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЈУН-ЈУЛ 2020. 

Датум Време Активности
 

01.  и 02. јуна

Допунска испитвања  за ученике  IV1,2,3,4,5     и III6,7,8  (посебан распоред долазака ученика)
03. јун 1600 Седница ОВ и НВ  за IV1,2,3,4,5  и III6,7,8  
04. јун 1100 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8
04. јун 12-1400 Пријава поправног, матурског и завршног испита за IV1,2,3,4,5  и  III6,7,8
04. јун 1400 Испитни одбор
05. јун  800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV3     1. група
 05. јун  830 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1   

 УЧИОНИЦЕ БРОЈ  21, 23, 24

05. јун  900 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4     

                                                               УЧИОНИЦЕ БРОЈ  01, 03, 06

05-12. јун  

 

ИЗРАДА И ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА III6,7 
05. јун  1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV3     2. група 
05. јун  1400   ИЗРАДА ПИСМЕНОГ ДЕЛА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  III5  и III8 

                                                            УЧИОНИЦЕ БРОЈ 31, 32 и 33

06. јун

 

МАТУРСКИ ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
900  IV2,IV3, IV5   учионице број  21,22,23,31,32,33,  фискултурна сала 
1000  IV1 , IV4 учионице број   11,12,13, 01,03,06 
07. јун  800 ИЗРАДА ПРАКТИЧНОГ МАТУРСКОГ РАДА  IV3  3. група 
07. јун  1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2    1. група 
08. јун  800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2    2. група
08. јун  900 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:  ПОСЛOВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА , ОСНОВИ РАДНОГ ПРАВА  IV4  

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 03

08. јун  1000 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:  ОСНОВИ ПРАВНИХ ПОСТУПАКА   IV4   

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 03

08. јун  1100

1145

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА IV1    1.група

у 11 сати уђе 5 ученика а онда од 11:45 преостала 4 ученика                                                                  

                                                     УЧИОНИЦА БРОЈ 11

08. јун  1300

1345

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА  IV4     

 у 13 сати уђе 5 ученика а онда од 13:45 преосталих 5 ученика                     

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 01

08. јун  1330 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ: МАРКЕТИНГ , ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ   IV1    

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 12

08. јун  1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV2    3. група
8. -10. јун 1400

1600 

ИЗРАДА  ПРАКТИЧНОГ РАДА III5  и III8  у кабинету за трговинско пословање

у 14 сати уђе 5 ученика а онда од 16 преосталих 5 ученика

9. jун 800

830

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА   IV1        

      у 8 сати уђу 4 ученика а онда од 8:30 преостала 3 ученика  

                                                                                       УЧИОНИЦА 06

9. jун 1000 ТЕСТ IV2,3,5   

                                УЧИОНИЦЕ БРОЈ  11,12, 13, 21,23,24, 31,33,34

09. јун  1030

1115

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТИ 13,11

     у 10:30 сати уђе 5 ученика а онда од 11:15 преосталих 5 ученика                                                                  

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 01

09. јун  1330

1415

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА IV4     

у 13:30 сати уђе 5 ученика а онда од 14:15 преостала 4 ученика                                                                  

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 03

10. јун  800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     1. група
10. јун  830

930

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТИ   1 и 3

     у 8:30 сати уђе 5 ученика а онда од 9:30 преосталих 5 ученика                                                                   

                                                                          УЧИОНИЦА БРОЈ  03  

10. јун  900

945

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА IV1    2.група

у 9 сати уђе 5 ученика а онда од 9:45 преостала 4 ученика                                                                   

                                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ 11

10. јун  1000  ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТ  12 

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 11

10. јун

 

1100

1200

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТИ   4 и 5

     у 11 сати уђе 5 ученика а онда од 12 преостала 4 ученика                                                                  

                                                                           УЧИОНИЦА БРОЈ  01

10. јун

 

1330

1415

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТИ 1,3,4 и 10

     у 13:30 сати уђе 5 ученика а онда од 14:15 преосталих 5 ученика                                                                   

                                                                            УЧИОНИЦА БРОЈ 12

10. јун  1400 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     2. група 
11. јун  800 ИЗРАДА МАТУРСКОГ ПРАКТИЧНОГ РАДА  IV5     3. група 
11. јун  830

930

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV4    ОБЛАСТ   2

     у 8:30 сати уђе 5 ученика а онда од 9:30 преостала 3 ученика                                                                    

                                                                          УЧИОНИЦА БРОЈ  03

11. јун 900

945

 

ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА IV1      ОБЛАСТИ 6,7,5 и 8

     у 9 сати уђе 5 ученика а онда од 9:45 преосталих 5 ученика                                                                   

УЧИОНИЦА БРОЈ 12

12. јун 1300 ИСПИТНИ ОДБОР
12. јун 1330 Седница Наставничког већа – избор ученика генерације
 15до 19. јуна Допунска испитвања  за ученике  I1-8 II1-8 III1-4  (посебан распоред долазака ученика)
 19. јуна  од 900 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА IV1-5 и III 6,7,8
1619. јун Поправни испити – матурска и завршна одељења
20-30. јун Полагање испита ванредних ученика
24. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-8 III1-4
24-27. јун Разредни испит за I1-8 II1-8 III1-5 
27. јун 1100 Седница ОВ за I1-8 II1-8 III1-5 (после разредних испита) и завршна и матурска одељења (резултати  поправних  испита)
29. јун 8-900 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА  за I1-8 III1-4
29. јун 9-1000 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА за II1-8
29. јун 9-1100 Пријава поправног  испита за августовски испитни рок

 I1-8  II1-8  III4  и завршна и матурска одељења

 јул УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

                                                                                                  ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ

                                                          Драгослава Голушин

Приручници за полагање матурских и завршних испита