Стручно веће наставника матерњег језика и књижевности

Татјана Бачановић
Ленка Глигоријевић
Наташа Лолић Карањац
Мирјана Краљ – председник
Радојка Перишић
Александра Попов
Габријела Товизи
Золтан Цини
Јадранка Штефковић-Петровић

Стручно веће наставника страног језика

Драгана Банч
Светлана Вукобратовић
Золтан Дуга
Снежана Јованов
Милица Лукић
Зорица Петрић
Биљана Поповић – председник
Вера Радишић

Стручно веће наставника математике

Бранислава Зубац
Марко Јаковљевић
Естер Јамбор
Драгана Миладиновић – председник
Ивана Миразовић
Валентина Шивег
Вишња Штрбац

Стручно веће наставника физичког васпитања

Славица Јовић Белић
Соња Јовић– председник
Сања Керлец
Зоран Павловић

Стручно веће наставника информатике

Милица Анђић
Бранислава Гутеша
Золтан Мелеги
Мита Николин – председник

Стручно веће наставника правне групе предмета

Светлана Вучковић Димковић
Гордана Пирић
Теодора Шереш Николић – председник

Стручно веће наставника друштвених наука

Радослава Аралица
Данилка Берар
Јулијана Венцел
Гизела Вуковић Сакал
Емилија Греговић
Бранко Ђукић
Драгана Јовановић – председник
Ирен Јухас
Арпад Пача
Игор Марков
Кристиан Марков
Марко Пејчић
Миодраг Станојевић
Јасмина Тадин

Стручно веће наставника економске групе предмета

Ана Арваи
Катарина Будимлија
Гордана Војинов
Биљана Грек
Горан Ђорић
Борислава Јотић
Јоланда Коман
Соња Марјански Лазић
Лидија Милошев
Милка Милошев
Маријана Обрадовић
Славица Петровић
Јованка Радловачки
Лепосава Рус Кирћански
Љиљана Савић
Вања Станков
Весна Субу– председник
Леонтина Субу
Ђурђица Сушић
Жељко Фаркић

Стручно веће наставника природних наука

Аријана Ђуришић
Снежана Живановић
Чила Капор
Милица Мартинов
Владана Михајловић
Изабела Ружичка
Биљана Станкић– председник

Стручно веће наставника угоститељства

Драган Благојевић – председник
Марија Латинкић
Борисав Ловић
Радослав Маџар
Оршоља Ситаш
Драган Попетру
Драгана Попов
Жолт Сабо
Андрија Тадејин
Игор Хуста
Стефан Цветић