Стручно веће наставника матерњег језика и књижевности

Татјана Бачановић
Ленка Глигоријевић
Наташа Лолић Карањац
Мирјана Краљ – председник
Радојка Перишић
Александра Попов
Габријела Товизи
Золтан Цини
Јадранка Штефковић-Петровић

Стручно веће наставника страног језика

Драгана Банч
Золтан Дуга
Снежана Јованов
Милица Лукић
Зорица Петрић
Биљана Поповић – председник
Вера Радишић

Стручно веће наставника математике

Бранислава Зубац
Марко Јаковљевић
Естер Јамбор
Драгана Миладиновић – председник
Ивана Миразовић
Јелена Стојадиновић
Вишња Штрбац

Стручно веће наставника физичког васпитања

Славица Јовић Белић
Соња Јовић
Сања Керлец – председник
Богдан Милошевић

Стручно веће наставника информатике

Милица Анђић
Бранислава Гутеша
Золтан Мелеги
Мита Николин – председник

Стручно веће наставника правне групе предмета

Светлана Вучковић Димковић
Гордана Пирић – председник
Теодора Шереш Николић

Стручно веће наставника друштвених наука

Радослава Аралица
Данилка Берар
Јулијана Венцел
Гизела Вуковић Сакал
Емилија Греговић – председник
Бранко Ђукић
Драгана Јовановић
Ирен Јухас
Кристиан Марков
Марко Пејчић
Миодраг Станојевић
Јасмина Тадин

Стручно веће наставника економске групе предмета

Милка Милошев
Ана Арваи
Биљана Грек
Горан Ђорић
Јоланда Коман
Соња Марјански Лазић
Борислава Јотић
Маријана Обрадовић (Јелена Ђуровић)
Славица Петровић
Јованка Радловачки
Лепосава Рус Кирћански
Љиљана Савић
Леонтина Субу
Весна Субу – председник
Ђурђица Сушић
Жељко Фаркић
Вања Станков
Катарина Будимлија
Гордана Војинов
Магда Кубурић
Васс Тибор

Стручно веће наставника природних наука

Аријана Ђуришић
Снежана Живановић
Чила Капор
Милица Мартинов
Владана Михајловић
Изабела Ружичка
Биљана Станкић– председник
Марта Макан Варга

Стручно веће наставника угоститељства

Драган Благојевић
Марија Добрашиновић – председник
Сања Сел
Радослав Маџар
Драган Попетру
Оршоља Ситаш
Борисав Ловић
Андрија Тадејин
Игор Хуста
Стефан Цветић