Распоред пријема родитеља  за прво полугодиште

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Драгана Миладиновић Среда 15.35-16.20 h
2. Борислава Јотић Четвртак 15.40-16.20 h
3. Радослава Аралица Четвртак 17.00-17.30 h
4. Милица Лукић Петак 11.30-12.30 h
5. Новак Зекић Четвртак 16.35-17.20 h
6. Борисав Ловић Понедељак 16.20-16.35 h

Уторак 16.20-16.35 h

Петак 10.30-10.40 h

7. Золтан Дуга Понедељак 16.20-16.35 h
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Верица Дујин Четвртак 19.00-19:30 h
2. Вања Станков Уторак 12.15-13.00 h

Петак 17.20-18.10 h

3. Светлана Вучковић Димковић Понедељак 19.00-19.30 h
4. Соња Јовић Среда 13.55-14.40 h
5. Маријана Обрадовић Уторак 15.30-16.20 h
6. Драган Благојевић Петак 13:55-14:40 h
7. Драган Попетру Среда 10.25-11.40 h
8. Магда Кубурић Понедељак 18.00-19.00 h
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Уторак 16.20- 17.15 h
2. Снежана Јованов Уторак  16.00- 16.30 h
3. Теодора Шереш Николић Понедељак  18.15- 19.00 h
4. Бранислава Зубац Уторак 18.15- 19.00 h
5. Славица Јовић Белић Уторак 12.15- 13.00 h
6. Сања Сел Уторак  13.00- 13.30 h
7. Марија Латинкић Среда 13.00- 13.55 h
8. Андрија Тадејин Уторак 13.30- 13.55 h
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Петак 15.30- 16.00 h
2. Радојка Перишић Четвртак 14.45- 15.30 h
3. Драгана Јовановић Петак 18.10- 18.30 h
4. Соња Марјански Лазић Петак  15.00- 15.30 h