РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Среда 16.20- 17.15 h
2. Снежана Мирковић Среда 10.40- 11.25 h
3. Радослава Аралица Среда15.35- 16.20 h
4. Драгана Миладиновић Уторак 16.30-17.00 h
5. Лидија Милошев Понедељак 16.30-17.15 h
6. Драган Благојевић Петак 17.00- 17.45 h
7. Драган Попетру Понедељак 14.45-15.30 h
8. Золтан Дуга Понедељак  17.30-18.15 h
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Милица Анђић Петак 17.25- 18.10 h
2. Вишња Штрбац Среда 19.00-19.45 h
3. Лепосава Рус Кирћански Среда 16.00-16.30 h
4. Светлана Вучковић Димковић Четвртак 16.30-17.15 h
5. Александра Попов Понедељак 16.35-17.20 h
6. Славица Јовић Белић Уторак 16.35- 17.20 h
7. Игор Хуста Понедељак 17.00- 18.00 h
8. Марија Латинкић Понедељак 13.05-13.55 h
9. Андрија Тадејин Петак 14.45-15.30 h
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Петак 15.35- 16.20 h
2. Снежана Јованов Среда 15.35- 1630 h
3. Леонтина Субу Петак 17.30- 18.15 h
4. Теодора Шереш Николић Петак 15.35- 16.20 h
5. Бранислава Зубац Уторак 14.00-14.30 h

Четвртак 11.00- 12.00 h

6. Ђурђица Сушић Понедељак 12.30 13.00 h

Среда 16.45- 18.10 h

7. Борисав Ловић Петак 15.35- 16.20 h
8. Драгана Попов Среда 13.05 13.50 h
9. Оршоља Ситаш Петак 16.25- 17.20 h
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Радојка Перишић Среда 16.35-17.20 h
2. Љиљана Савић Уторак 15.35- 16.20 h
3. Соња Јовић Четвртак 14.45- 15.30 h
4. Гордана Пирић Уторак  16.30- 17.20 h
5. Соња Марјански Лазић Четвртак 13.05- 13.50 h