Распоред пријема родитеља  за прво полугодиште

 

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Верица Дујин Четвртак 11:00-11:30
2. Вања Станков Среда 14:30-15:00
3. Светлана Вучковић Димковић Среда 15:00-15:30
4. Соња Јовић Уторак 14:00 – 14:30
5. Маријана Обрадовић Понедељак 10:30-11:00
6. Драган Благојевић Петак 11:00-11:30
7. Драган Попетру Петак 11:40-12:10
8. Магда Кубурић Четвртак 17:00-17:30
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Уторак 11:00-11:30
2. Снежана Јованов Понедељак 11:00 – 11:30
3. Теодора Шереш Николић Понедељак 14:30 – 15:00
4. Бранислава Зубац Четвртак 14:00-14:30
5. Славица Јовић Белић Уторак 15:00-15:30
6. Душанка Милош Петак 17:30-18:00
7. Марија Латинкић Уторак 11:40- 12:10
8. Андрија Тадејин Среда 14:00-14:30
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Понедељак 16:30-17:00
2. Радојка Перишић Среда 14:30 – 15:00
3. Драгана Јовановић Уторак 16:30 – 17:00
4. Соња Марјански Лазић Уторак 17:30-18:00
5. Ђурђица Сушић Понедељак 15:50 – 16:20
6. Сања Керлец Среда 14:00-14:30
7. Борисав Ловић Понедељак 11:40-12:10
8. Золтан Дуга Понедељак 17:00-17:30
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Среда 16:25-16:55
2. Борислава Јотић Уторак 17:30 – 18:00
3. Радослава Аралица Понедељак 15:50-16:20
4. Драгана Миладиновић Понедељак 15:00-15:30