Распоред пријема родитеља

 

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Среда 18.15-19.00 h
2. Снежана Јованов Среда 13.00- 14.00 h,
Петак 17.30-18.10 h
3. Теодора Шереш Николић Среда 15,35-16,20 h
4. Бранислава Зубац Понедељак 13.05-13.30 h
Уторак 16.00-16.30 h
Четвртак 16.30-17.00 h
5. Славица Јовић Белић Среда 14.45-15.30 h
6. Игор Хуста Понедељак 11.00-12.00 h
7. Марија Латинкић Понедељак 14.00-15.00 h
8. Андрија Тадејин Понедељак 11.00-12.00 h
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Среда 17:25-18:10 h
2. Радојка Перишић Уторак 19.00-19.30 h
3. Драгана Јовановић Среда 18.15-19.00 h
4. Соња Марјански Лазић Среда 14.00-14.30 h
5. Ђурђица Сушић Понедељак 13.05-14.50 h
Петак 17.30-18.00 h
6. Сања Керлец Уторак 12:20-13:00 h
Четвртак 14:45-15:30 h
7. Борисав Ловић Понедељак, среда и петак 14.00-15.00 h
8. Золтан Дуга Понедељак 18.15-19.00 h
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Среда 12.15- 13.00 h
Четвртак 19.00- 19.45 h
2. Борислава Јотић Уторак  10.45- 11.15 h
3. Радослава Аралица Уторак  14.45- 15.30 h
4. Драгана Миладиновић Петак 16.45- 17.25 h
5. Маријана Обрадовић Четвртак 16.30- 17.00 h
6. Драган Благојевић Уторак  12.15- 13.00 h
Четвртак  12.15- 13.00 h
7. Драган Попетру Четвртак  12.20-13.05h
8. Магда Кубурић Уторак 11.30- 12.15 h
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Милица Анђић Петак 11.30- 12.15 h
2. Вишња Штрбац Четвртак 13.00- 14.00 h
3. Лепосава Рус Кирћански Среда 17.30- 18.00 h
4. Светлана Вучковић Димковић Понедељак  12.15- 13.00 h
5. Александра Попов Среда 18.30-19.30 h