Распоред пријема родитеља у другом полугодишту 2018/ 2019. године

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Понедељак 17.25-18.10h
2. Радојка Перишић Понедељак 16.20- 17.00 h
3. Драгана Јовановић Среда 16.35- 17.20 h
4. Соња Марјански Лазић Понедељак 17.30-18.00 h
5. Ђурђица Сушић Понедељак 11.00-11.30 h

Петак 16.30-17.00 h

6. Сања Керлец Четвртак 14.00-14.45 h
7. Борисав Ловић Понедељак 8.00-9.00 h

Среда 16.20-16.35 h

Четвртак 10.25-10.40 h

Петак 16.20-16.35 h

8. Золтан Дуга Понедељак 17.30-18.00h
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Среда 18.15-19.00 h
2. Борислава Јотић Четвртак 14.00-14.40 h

Петак 14.00-14.40 h

3. Радослава Аралица Четвртак 14.00-14.30 h
4. Драгана Миладиновић Петак 18.15-19.00 h
5. Маријана Обрадовић Четвртак 17.30-18.00 h
6. Драган Благојевић Уторак 14.00- 19.00 h

Четвртак 14.00- 19.00 h

7. Драган Попетру Среда 14.00-14.45 h
8. Магда Кубурић Четвртак 14.45-15.30 h
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Милица Анђић Понедељак 16.30- 17.20 h
2. Вишња Штрбац Четвртак 18.15- 19.00 h
3. Лепосава Рус Кирћански Понедељак 17.30- 18.10 h
4. Светлана Вучковић Димковић Четвртак 16.35- 17.00 h
5. Александра Попов Понедељак 18.10- 19.00 h
6. Славица Јовић Белић Уторак 15.30-16.00 h
7. Игор Хуста Понедељак 11.00 – 12.00 h

Среда 14.00-14.45 h

8. Марија Латинкић Среда 12.00-12.30 h
9. Андрија Тадејин Среда 11.00-12.00 h
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Понедељак 13.05-13.50 h

Четвртак 13.05-13.50 h

2. Снежана Јованов Понедељак 16.20- 16.35 h

Среда 16.20- 16.35 h

3. Леонтина Субу Понедељак 17.25- 18.10 h
4. Теодора Шереш Николић Петак  15.35- 16.20 h
5. Бранислава Зубац Понедељак 14.00- 14.30 h

Среда 13.00-14.00 h