Распоред пријема родитеља за школску 2018/2019 годину

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Понедељак, 11:30-12:15
2. Радојка Перишић Четвртак, 15:35-16:20
3. Драгана Јовановић Уторак, 16:00-16:30
4. Соња Марјански Лазић Среда, 15:30-16:00
5. Ђурђица Сушић Понеддељак, 13:05-14:50

Четвртак, 15:30-16:00

6. Сања Керлец Среда, 13:0 5-13:50

Четвртак, 13:05-13:50

Петак, 12:15-13:05

7. Борисав Ловић Понедељак, 15:30-17:30

Среда, 8:00-12:00

Петак, 8:00-12:00

8. Оршоља Ситаш Понедељак, 18:00-18:30
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Уторак, 16:35-17:20
2. Борислава Јотић Петак, 13:05-13:50
3. Радослава Аралица Петак, 16:20-16:50
4. Драгана Миладиновић Уторак, 13:45-14:30
5. Јелена Ђуровић

(Маријана Обрадовић)

Среда, 16:35-17:20
6. Драган Благојевић Четвртак, 13:05-13:50
7. Драган Попетру Среда, 14:40-15:30
8. Золтан Дуга Четвртак, 9:40-10:20
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Милица Анђић Уторак, 18:15-19:00

Петак, 17:20-17:50

2. Вишња Штрбац Среда, 15:30-16:15
3. Лепосава Рус Кирћански Уторак, 19:00-19:30

Петак, 15:00-15:30

4. Светлана Вучковић Димковић Петак, 17:30-18:15
5. Александра Попов Петак, 15:45-16:30
6. Славица Јовић Белић Уторак, 13:55-14:40

Четвртак, 13:05-13:50

7. Игор Хуста Понедељак, 16:00-17:00
8. Марија Латинкић Петак, 10:45-11:30
9. Андрија Тадејин Уторак, 15:30-16:30
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Уторак, 16:35-17:20
2. Снежана Јованов Среда, 10:20-11:20

Четвртак, 17:00-17:25

3. Леонтина Субу Уторак, 15.00-15:30

Четвртак, 19:00-19:30

4. Теодора Шереш Николић Среда, 16:35-17:20
5. Бранислава Зубац Понедељак, 16:20-17:00

Четвртак, 16:20-17:00