Распоред пријема родитеља

Одељ. Одељенски старешина Време пријема родитеља
ПРВИ РАЗРЕД
1. Биљана Поповић Петак 16:35 – 17:20
2. Снежана Јованов Среда 14:00-14:45
3. Теодора Шереш Четвртак 15:35-16:20
4. Бранислава Зубац Понедељак 16:20 – 17:00
5. Славица Јовић Белић Уторак 14:00-14:45
6. Игор Хуста Понедељак 15:30-16:30
7. Марија Латинкић Среда 13:05- 14:00
8. Андрија Тадејин Петак 10:30-11:30
ДРУГИ РАЗРЕД
1. Љиљана Савић Среда 9:35_10:30
2. Радојка Перишић Петак 16:35 – 17:15
3. Драгана Јовановић Уторак 15:35 – 16:20
4. Соња Марјански Лазић Уторак 11.30-12:00
5. Ђурђица Сушић Понедељак 13:55 – 14:30

Четвртак 11:30 – 12:10

6. Сања Керлец Уторак 14:45-15:30 четвртак 12:20-13:20
7. Борисав Ловић Понедељак 13:05-14:00
8. Золтан Дуга Четвртак 16.30-14:30
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. Милица Лукић Петак 19:00-19:30
2. Борислава Јотић Уторак 17:30 – 18:00
3. Радослава Аралица Четвртак 14:00-14:30
4. Драгана Миладиновић Петак 10:25 – 11:00
5. Маријана Обрадовић Четвртак 10:40 – 11:25
6. Драган Благојевић Уторак 14:45 – 15:30
7. Драган Попетру Среда 13:55 – 14:40
8. Mагда Кубурић Уторак 15:00-15:30
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Милица Анђић Петак 15:35-16:20
2. Вишња Штрбац Среда 16:35 – 17:20
3. Лепосава Рус Кирћански Петак 17:25 – 18:10
4. Светлана Вучковић Димковић Петак 17.25-18.10
5. Александра Попов Понедељак 18:15-19:00