ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика

 

Математика Математика Математика  Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Енглески језик

Екологија

Енглески језик

Биологија

Финансијско пословање

Енглески језик
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Рачуноводство Канцеларијско пословање Принципи економије Куварство -Матматика

-Хемија

II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Принципи економије

Рачуноводство

Српски језик и књижевност

Рачуноводство у трговини Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски као нематерњи језик
III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Српски језик и књижевност

 

Математика Основи права -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

Српски језик и књижевност Енглески

Немачки

Француски

Мађарски језик и књижевност
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Математика Канцеларијско пословање Математика -Енглески језик

-Математика

Математика  Математика Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Енглески језик Енглески језик

Немачки језик

Математика

-Принципи економије

Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Математика Математика
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

 Рачуноводство

Финансијско пословање

Пословна економија

Социологија Маркетинг у трговини Енглески језик
II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Српски језик и књижевност Математика

-Енглески језик

Канцеларијско пословање

Енглески језик

Латински језик

Енглески језик Математика
III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

 

Српски језик и књижевност

Рачуноводство

ФРО

Математика
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Математика -Принципи економије

-Канцелари-јско пословање

Српски језик и књижевност

 

Услуживање Српски језик и књижевност

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Математика ФРО

 

Математика
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Енглески језик Финансијско пословање Математика

Немачки језик

Комерцијално познавање робе Куварство
II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик Основи матичне евиденције Енглески језик Француски језик Пословни енглески језик

Социологија са правима грађана

Куварство

 

III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Пословни енглески језик

Српски језик и књижевност

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик Српски језик и књижевност

Математика

Немачки језик
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Енглески језик Математика

Енглески језик

ФРО Секретарско пословање Математика Српски језик и књижевност Основе услуживања

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика -Математика

-Енглески језик

Математика -Математика

-Немачки језик

V недеља

(25.9.-26.9)

-ФРО

 

X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Основи економије -Рачуноводство

-Финансијско пословање

II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Српски језик и књижевност

 

-Социологија са правима грађана

-Француски језик

Статистика -Социологија са правима грађана

-Француски језик

III недеља

(16.10.-20.10.)

 

-Математика

-Енглески језик

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Пословни енглески језик

-Математика

-Српски језик и књижевност

 

Српски језик и књижевност

 

-Српски језик и књижевност

– Математика

 

IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

-Енглески језик

-ФРО

Математика -Немачки језик