ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ 1-1 ОДЕЉЕЊЕ 1-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Пословна економија тестирање 23. 1. 2020. 4/01 Пословна економија тестирање 23. 1. 2020. 4/01
Хемија контролни задатак 4. 2. 2020. 2/02 Математика контролни задатак 4. 2. 2020. 2/02
Математика контролни задатак 7. 2. 2020. 2/02 Принципи економије тестирање 7. 2. 2020. 2/02
Принципи економије тестирање 13. 2. 2020. 3/02 Финансијско пословање тестирање 14. 2. 2020. 3/02
Економска географија контролни задатак 18. 2. 2020. 4/02 Математика контролни задатак 18. 2. 2020. 4/02
Енглески језик контролни задатак 19. 2. 2020. 4/02 Енглески језик контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 3. 2020. 2/03 Канцеларијско пословање уторак контролни задатак 25. 2. 2020. 5/02
Математика писмени задатак 17. 3. 2020. 3/03 Канцеларијско пословање среда контролни задатак 26. 2. 2020. 5/02
Биологија тестирање 18. 3. 2020. 3/03 Математика писмени задатак 17. 3. 2020. 3/03
ОДЕЉЕЊЕ 1-3 Биологија тестирање 18. 3. 2020. 3/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 3. 2020. 3/03
Математика писмена вежба 12. 2. 2020. 3/02 Енглески језик контролни задатак 25. 3. 2020. 4/03
Географија контролни задатак 18. 2. 2020. 4/02 ОДЕЉЕЊЕ 1-4
Кореспонденција и правни послови Прва група контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Организација државе контролни задатак 25. 2. 2020. 5/02 Математика контролни задатак 4. 2. 2020. 2/02
Кореспонденција и правни послови Друга група контролни задатак 28. 2. 2020. 5/02 Хемија контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02
Математика писмени задатак 4. 3. 2020. 1/03 Немачки језик контролни задатак 7. 2. 2020. 2/02
Увод у право тестирање 6. 3. 2020. 1/03 Енглески језик контролни задатак 20. 2. 2020. 4/02
Биологија тестирање 16. 3. 2020. 3/03 Математика писмени задатак 25. 2. 2020. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 3. 2020. 4/03 Математика тестирање 24. 3. 2020. 4/03
Математика писмена вежба 26. 3. 2020. 4/03 ОДЕЉЕЊЕ 1-6
Увод у јавну администрацију тестирање 27. 3. 2020. 4/03 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
ОДЕЉЕЊЕ 1-5 Математика контролни задатак 18. 2. 2020. 4/02
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Енглески језик контролни задатак 25. 2. 2020. 5/02
Математика контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02 Француски језик контролни задатак 2. 3. 2020. 1/03
Српски језик и књижевност писмена вежба 4. 3. 2020. 1/03 Немачки језик контролни задатак 2. 3. 2020. 1/03
ОДЕЉЕЊЕ 1-7 Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 3. 2020. 1/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Математика писмени задатак 17. 3. 2020. 3/03
Математика контролни задатак 11. 2. 2020. 3/02 Енглески језик контролни задатак 24. 3. 2020. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 12. 3. 2020. 2/03 ОДЕЉЕЊЕ 1-8
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Мађарски језик и књижевност контролни задатак 24. 1. 2020. 4/01
Мађарски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03

 

ОДЕЉЕЊЕ 2-1 ОДЕЉЕЊE 2-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Комерцијално познавање робе контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02 Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 3. 2. 2020. 2/02
Пословна економија тестирање 11. 2. 2020. 3/02 Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 3. 2. 2020. 2/02
Енглески језик контролни задатак 12. 2. 2020. 3/02 Математика контролни задатак 4. 2. 2020. 2/02
Математика контролни задатак 14. 2. 2020. 3/02 Финансијско пословање тестирање 7. 2. 2020. 2/02
Рачуноводство II група тестирање 28. 2. 2020. 5/02 Рачуноводство I група контролни задатак 10. 2. 2020. 3/02
Рачуноводство I група тестирање 28. 2. 2020. 5/02 Пословна економија тестирање 11. 2. 2020. 3/02
Рачуноводство II група писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03 Рачуноводство II група контролни задатак 12. 2. 2020. 3/02
Рачуноводство I група писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03 Принципи економије тестирање 13. 2. 2020. 3/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 16. 3. 2020. 3/03 Канцеларијско пословање понедељак контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02
Математика писмени задатак 20. 3. 2020. 3/03 Канцеларијско пословање среда контролни задатак 26. 2. 2020. 5/02
ОДЕЉЕЊЕ 2-3 Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 9. 3. 2020. 2/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 9. 3. 2020. 2/03
Биротехника контролни задатак 26. 2. 2020. 5/02 Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03
Основи права тестирање 2. 3. 2020. 1/03 Право контролни задатак 18. 3. 2020. 3/03
Математика писмена вежба 10. 3. 2020. 2/03 Математика писмени задатак 19. 3. 2020. 3/03
Основи радног права контролни задатак 11. 3. 2020. 2/03 Канцеларијско пословање понедељак практичан рад 23. 3. 2020. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 3. 2020. 4/03 Канцеларијско пословање среда практичан рад 25. 3. 2020. 4/03
ОДЕЉЕЊЕ 2-4 ОДЕЉЕЊЕ 2-5
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Право контролни задатак 4. 2. 2020. 2/02 Основи пословања у трговини контролни задатак 23. 1. 2020. 4/01
Рачуноводство у трговини друга група контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02 Практична настава практичан рад 10. 2. 2020. 3/02
Рачуноводство у трговини прва група контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02 Познавање робе контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Хемија контролни задатак 6. 2. 2020. 2/02 Математика контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02
Математика контролни задатак 11. 2. 2020. 3/02 Математика писмени задатак 20. 3. 2020. 3/03
Принципи економије тестирање 14. 2. 2020. 3/02 ОДЕЉЕЊЕ 2-6
Немачки језик контролни задатак 26. 2. 2020. 5/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Биологија тестирање 16. 3. 2020. 3/03 Српски језик и књижевност контролни задатак 29. 1. 2020. 5/01
Математика писмени задатак 20. 3. 2020. 3/03 Немачки језик контролни задатак 5. 2. 2020. 2/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 24. 3. 2020. 4/03 Математика контролни задатак 11. 2. 2020. 3/02
ОДЕЉЕЊЕ 2-7 Туристичка географија контролни задатак 25. 2. 2020. 5/02
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Економика туристичких и угоститељских предузећа тестирање 28. 2. 2020. 5/02
Математика контролни задатак 14. 2. 2020. 3/02 Математика писмени задатак 17. 3. 2020. 3/03
Туристичка географија контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02 ОДЕЉЕЊЕ 2-8
Енглески језик контролни задатак 26. 2. 2020. 5/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Пословни енглески језик контролни задатак 28. 2. 2020. 5/02 Екологија и заштита животне средине тестирање 15. 1. 2020. 3/01
Математика писмени задатак 20. 3. 2020. 3/03 Туристичка географија контролни задатак 7. 2. 2020. 2/02
Енглески језик контролни задатак 25. 3. 2020. 4/03 Математика контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Пословни енглески језик контролни задатак 27. 3. 2020. 4/03 Мађарски језик и књижевност контролни задатак 4. 3. 2020. 1/03
Математика писмени задатак 12. 3. 2020. 2/03
Мађарски језик и књижевност писмени задатак 25. 3. 2020. 4/03

 

ОДЕЉЕЊЕ 3-1 ОДЕЉЕЊЕ 3-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Монетарна економија и банкарство контролни задатак 22. 1. 2020. 4/01 Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 31. 1. 2020. 5/01
Монетарна економија и банкарство тестирање 5. 2. 2020. 2/02 Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 31. 1. 2020. 5/01
Математика контролни задатак 10. 2. 2020. 3/02 Финансијско пословање тестирање 3. 2. 2020. 2/02
Енглески језик контролни задатак 12. 2. 2020. 3/02 Математика контролни задатак 6. 2. 2020. 2/02
Рачуноводство тестирање 13. 2. 2020. 3/02 Рачуноводство тестирање 10. 2. 2020. 3/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02 Енглески језик контролни задатак 19. 2. 2020. 4/02
Пословна економија тестирање 24. 2. 2020. 5/02 Пословни енглески језик контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02
Уставно и привредно право тестирање 26. 2. 2020. 5/02 Математика контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02
Математика писмени задатак 11. 3. 2020. 2/03 Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 28. 2. 2020. 5/02
Рачуноводство друга група писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03 Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 28. 2. 2020. 5/02
Рачуноводство прва група писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03 Пословна економија тестирање 28. 2. 2020. 5/02
ОДЕЉЕЊЕ 3-3 Финансијско пословање тестирање 9. 3. 2020. 2/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 3. 2020. 2/03
Основи матичне евиденције тестирање 12. 2. 2020. 3/02 Рачуноводство прва група писмени задатак 24. 3. 2020. 4/03
Математика контролни задатак 19. 2. 2020. 4/02 Енглески језик контролни задатак 26. 3. 2020. 4/03
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 2. 2020. 4/02 Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 27. 3. 2020. 4/03
Пословна и службена кореспонденција петак практичан рад 21. 2. 2020. 4/02 Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 27. 3. 2020. 4/03
Енглески језик контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02 ОДЕЉЕЊЕ 3-4
Пословна и службена кореспонденција четвртак практичан рад 27. 2. 2020. 5/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Основи правних поступака тестирање 28. 2. 2020. 5/02 Трговинско пословање тестирање 30. 1. 2020. 5/01
Послови правног промета контролни задатак 10. 3. 2020. 2/03 Изабрана поглавља математике контролни задатак 10. 2. 2020. 3/02
Секретарско пословање тестирање 12. 3. 2020. 2/03 Обука у виртуелном предузећу прва половина практичан рад 12. 2. 2020. 3/02
Математика писмени задатак 18. 3. 2020. 3/03 Обука у виртуелном предузећу друга половина практичан рад 12. 2. 2020. 3/02
Основи радног права контролни задатак 19. 3. 2020. 3/03 Математика контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Енглески језик контролни задатак 25. 3. 2020. 4/03 Међународна шпедиција контролни задатак 18. 2. 2020. 4/02
Пословна и службена кореспонденција четвртак практичан рад 26. 3. 2020. 4/03 Трговинско пословање тестирање 27. 2. 2020. 5/02
Пословна и службена кореспонденција петак практичан рад 27. 3. 2020. 4/03 Немачки језик контролни задатак 9. 3. 2020. 2/03
ОДЕЉЕЊЕ 3-5 Обука у виртуелном предузећу прва половина практичан рад 11. 3. 2020. 2/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Обука у виртуелном предузећу друга половина практичан рад 11. 3. 2020. 2/03
Енглески језик контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02 Изабрана поглавља математике писмени задатак 12. 3. 2020. 2/03
Математика контролни задатак 2. 3. 2020. 1/03 Математика писмени задатак 19. 3. 2020. 3/03
ОДЕЉЕЊЕ 3-6 Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 3. 2020. 3/03
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу ОДЕЉЕЊЕ 3-8
Немачки језик контролни задатак 28. 2. 2020. 5/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
ОДЕЉЕЊЕ 3-7 Географија контролни задатак 14. 2. 2020. 3/02
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Математика контролни задатак 25. 2. 2020. 5/02
Националне кухиње прва група контролни задатак 3. 2. 2020. 2/02
Националне кухиње друга група контролни задатак 6. 2. 2020. 2/02
Куварство прва група контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Пословни енглески језик контролни задатак 28. 2. 2020. 5/02

 

ОДЕЉЕЊЕ 4-1 ОДЕЉЕЊЕ 4-2
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Рачуноводство тестирање 29. 1. 2020. 5/01 Енглески језик контролни задатак 29. 1. 2020. 5/01
Монетарна економија и банкарство контролни задатак 3. 2. 2020. 2/02 Математика контролни задатак 10. 2. 2020. 3/02
Основи економије тестирање 7. 2. 2020. 2/02 Пословни енглески језик контролни задатак 11. 2. 2020. 3/02
Пословна економија тестирање 10. 2. 2020. 3/02 Немачки језик контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02
Енглески језик контролни задатак 20. 2. 2020. 4/02 Српски језик и књижевност писмена вежба 2. 3. 2020. 1/03
Рачуноводство друга група писмени задатак 21. 2. 2020. 4/02 Математика писмени задатак 16. 3. 2020. 3/03
Рачуноводство прва група писмени задатак 21. 2. 2020. 4/02 Право тестирање 27. 3. 2020. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 4. 3. 2020. 1/03 ОДЕЉЕЊЕ 4-4
Енглески језик писмени задатак 16. 3. 2020. 3/03 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Основи економије тестирање 17. 3. 2020. 3/03 Статистика контролни задатак 3. 2. 2020. 2/02
Уставно и привредно право тестирање 19. 3. 2020. 3/03 Основи правних поступака тестирање 4. 2. 2020. 2/02
ОДЕЉЕЊЕ 4-3 Енглески језик контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу Статистика контролни задатак 24. 2. 2020. 5/02
Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 28. 1. 2020. 5/01 Основи радног права контролни задатак 28. 2. 2020. 5/02
Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 28. 1. 2020. 5/01 Послови правног промета контролни задатак 5. 3. 2020. 1/03
Математика контролни задатак 3. 2. 2020. 2/02 Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 3. 2020. 1/03
Предузетништво Прва група тестирање 10. 2. 2020. 3/02 Статистика контролни задатак 30. 3. 2020. 5/03
Финансијско пословање тестирање 11. 2. 2020. 3/02 ОДЕЉЕЊЕ 4-5
Предузетништво Друга група тестирање 12. 2. 2020. 3/02 Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Рачуноводство тестирање 24. 2. 2020. 5/02 Финансије тестирање 12. 2. 2020. 3/02
Финансијско рачуноводствена обука прва половина практичан рад 25. 2. 2020. 5/02 Математика контролни задатак 13. 2. 2020. 3/02
Финансијско рачуноводствена обука друга половина практичан рад 25. 2. 2020. 5/02 Трговинско пословање тестирање 20. 2. 2020. 4/02
Рачуноводство друга група писмени задатак 2. 3. 2020. 1/03 Енглески језик контролни задатак 21. 2. 2020. 4/02
Рачуноводство прва група писмени задатак 2. 3. 2020. 1/03 Математика писмени задатак 19. 3. 2020. 3/03
Математика писмени задатак 5. 3. 2020. 1/03 Трговинско пословање тестирање 26. 3. 2020. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 3. 2020. 4/03