ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
ЈАНУАР III недеља

(15.1.-19.1.)

Српски као нематерњи језик
IV недеља

(22.1.-26.1.)

 

Математика

Биологија

ФЕБРУАР I недеља

(29.1.-2.2.)

Математика

Пословна економија

Принципи економије

Рачуноводство

Математика Принципи економије
II недеља

(5.2.-9.2.)

Енглески језик Математика

Финансијско пословање

Пословна економија

Основи права Математика Математика Куварство Мађарски језик и књижевност
III недеља

(12.2.-14.2.)

Енглески језик

Српски језик и књижевност

 

IV недеља

(19.2.-23.2.)

Екологија

Рачуноводство

Канцеларијско пословање Рачуноводство у трговини
МАРТ I недеља

(26.2-2.3.)

Пословна економија Српски језик и књижевност Државно уређење Право Српски језик и књижевност

Немачки језик

Српски језик и књижевност

 

II недеља

(5.3.-9.3.)

 

Математика

Енглески језик

Принципи економије Принципи економије

Немачки језик

Француски језик
III недеља

(12.3.-16.3.)

 

Екологија

Српски језик и књижевност

Математика

Рачуноводство

Енглески језик Српски језик и књижевност

Математика

Српски језик и књижевност

 

Српски као нематерњи језик
IV недеља

(19.3.-23.3.)

 

Пословна економија

Рачуноводство

Биологија Финансијско пословање Математика Српски као нематерњи језик
V недеља

(26.3.-29.3.)

 

Пословна економија

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9
ЈАНУАР III недеља

(15.1.-19.1.)

Рачуноводство
IV недеља

(22.1.-26.1.)

 

Математика Српски као нематерњи језик
ФЕБРУАР I недеља

(29.1.-2.2.)

 

Пословна економија

 

 

 

Енглески језик

Пословна психологија

Финансиајско рачуноводствена обука

Финансијско пословање

Психологија Рачуноводство у трговини

Принципи економије

Математика Математика
II недеља

(5.2.-9.2.)

Рачуноводство Енглески језик

Математика

Математика

Енглески језик

Право Енглески језик

Основи пословања у трговини

Услуживање
III недеља

(12.2.-14.2.)

Енглески језик Рачуноводство Основи права Организација набавке и продаје Пословни енглески

језик

Математика
IV недеља

(19.2.-23.2.)

Математика

Немачки језик

Принципи економије Енглески језик

Немачки језик

МАРТ I недеља

(26.2-2.3.)

Српски језик и књижевност

Пословна економија

Пословни енглески језик

 

Пословна психологија

Математика

Пословна економија

Право

 

Латински језик

Психологија

Биротехника

Социологија

Принципи економије

 

Математика
II недеља

(5.3.-9.3.)

 

Енглески језик Српски језик и књижевност Финансијско пословање

Рачуноводство

Српски језик и књижевност

Математика

Основи радног права

 

Математика Немачки језик Математика Мађарски језик и књижевност
III недеља

(12.3.-16.3.)

 

Математика Немачки језик Финансијско рачуноводствена обука Српски језик и књижевност

Рачуноводство у трговини

Немачки језик

Енглески језик Српски као нематерњи језик
IV недеља

(19.3.-23.3.)

 

Пословна економија

Енглески језик

Српски језик и књижевност

Финансијско рачуноводствена обука

Биологија Српски језик и књижевност Математика
V недеља

(26.3.-29.3.)

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
ЈАНУАР III недеља

(15.1.-19.1.)

Куварство
IV недеља

(22.1.-26.1.)

 

Рачуноводство Економија Пословна економија
ФЕБРУАР I недеља

(29.1.-2.2.)

 

Математика

 

 

 

Вештине комуникације Математика

Финансијско рачуноводствена обука

Психологија у туризму Психологија у туризму и угоститељству Психологија у туризму и угоститељству
II недеља

(5.2.-9.2.)

Енглески језик Енглески језик

Пословни енглески језик

Математика

Секретарско пословање

Математика

Финансијско пословање

Математика Предузетништво Математика Куварство

Основи услуживања

III недеља

(12.2.-14.2.)

Математика

Пословни енглески језик

Јавне финансије

Финансијско пословање

Основи матичне евиденције Енглески језик Свечани пријеми Енглески језик Српски језик и књижевност
IV недеља

(19.2.-23.2.)

Уставно и привредно право Право

Економија

Математика

Право

Српски језик и књижевност Немачки језик

Агенцијско и хотелијерско пословање

Српски језик и књижевност Мађарски језик и књижевност
МАРТ I недеља

(26.2-2.3.)

Социологија Вештина комуникације Пословна економија

Финансијско рачуноводствена обука

Послови правног промета Психологија у туризму Социологија с правима грађана Психологија у туризму и угоститељству

Француски језик

Психологија у туризму и угоститељству
II недеља

(5.3.-9.3.)

 

Математика

Пословна економија

Пословни енглески језик Српски језик и књижевност

Математика

Математика

Енглески језик

Основи радног права

Немачки језик Историја Куварство
III недеља

(12.3.-16.3.)

 

Српски језик и књижевност Енглески језик

Математика

Финансијско пословање

Јавне финансије

Основи правних поступака Финансијско пословање

Српски језик и књижевност

Математика

Мађарски јези и књижевност
IV недеља

(19.3.-23.3.)

 

Српски језик и књижевност Немачки језик Српски језик и књижевност

Математика

Енглески језик
V недеља

(26.3.-29.3.)

 

Економија Финансијско рачуноводствена обука

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
ЈАНУАР III недеља

(15.1.-19.1.)

IV недеља

(22.1.-26.1.)

 

ФЕБРУАР I недеља

(29.1.-2.2.)

 

Математика

Пословна економија

 

 

Енглески језик

Финансијско рачуноводствена обука

II недеља

(5.2.-9.2.)

 

Основи економије

Математика

Финансијка анализа

Математика

Финансијско пословање

Математика

Статистика

Енглески језик

Математика

III недеља

(12.2.-14.2.)

Социологија с правима грађана

Ревизија

Основи правних поступака
IV недеља

(19.2.-23.2.)

Енглески језик

Право

Француски језик

Рачуноводство Основи радног права Немачки језик

Француски језик

МАРТ I недеља

(26.2-2.3.)

Српски језик и књижевност

Уставно и привредно право

Немачки језик Финансијско рачуноводствена обука Статистика

Послови правног промета

Устав и право грађана

Социологија с правима грађана
II недеља

(5.3.-9.3.)

 

Социологија с правима грађана

Математика

Математика
III недеља

(12.3.-16.3.)

 

Математика

Основи економије

Пословна економија

Српски језик и књижевност Социологија с правима грађана

Финансијско пословање

Српски језик и књижевност

Математика

Српски језик и књижевност

Математика

Немачки језик

IV недеља

(19.3.-23.3.)

 

Право Рачуноводство Француски језик
V недеља

(26.3.-29.3.)

 

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
XI I недеља

(30.10.-3.11.)

Историја Енглески језик

Математика

II недеља

(6.11.-10.11.)

Рачуноводство

Екологија

Математика

Канцеларијско пословање

Право Математика Основе туризма и угоститељства Мађарски језик и књижевност
III недеља

(13.11.-17.11.)

Српски језик и књижевност

 

Биологија

Финансијско пословање

Математика

Рачуноводство у трговини

Основе туризма и угоститељства Енглески језик Математика
IV недеља

(20.11.-24.11.)

Енглески језик

Математика

Пословна економија

Рачуноводство

Пословна економија

Техника продаје и усуге купцима Куварствао Српски као нематерњи језик
V недеља

(27.11.-1.12.)

Рачуноводство Српски језик и књижевност Француски језик Српски језик и књижевност

 

XI I недеља

(4.12.-8.12.)

Математика Математика

Канцеларијско пословање

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Пословна комуникација

Српски језик и књижевност

 

Енглески језик
II недеља

(11.12.-15.12.)

Математика

Рачуноводство

Финансијско пословање

Пословна економија

Право

Српски језик и књижевност

Немачки језик

Математика Енглески језик

Немачки језик

Енглески језик Математика
III недеља

(18.12.-22.12.)

Енглески језик

Пословна економија

Рачуноводство Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9
XI I недеља

(30.10.-3.11.)

Енглески језик

Савремена пословна коресподенција

Рачуноводство

Пословни енглески језик Принципи економије

Пословна економија

Финансијско рачуноводствена обука

Основи радног права Енглески језик Математика
II недеља

(6.11.-10.11.)

Математика Пословна психологија

Немачки језик

Математика

Математика

Финансијско пословање

Право

Биротехника Немачки језик

Принципи економије

Математика Математика
III недеља

(13.11.-17.11.)

Рачуноводство Српски језик и књижевност

Енглески језик

Рачуноводство

Енглески језик Математика

Биологија

Основи пословања у трговини
IV недеља

(20.11.-24.11.)

Пословна економија Екологија и заштита животне средине Принципи економије

Рачуново Финансијско рачуноводствена обука дство

 

Пословна и службена коресподенција Познавање робе Пословни енглески језик Математика
V недеља

(27.11.-1.12.)

Енглески језик

 

Математика Основи права Енглески језик Екологија и заштита животне средине Екологија и заштита животне средине Мађарски језик и књижевност
XI I недеља

(4.12.-8.12.)

 

Српски језик и књижевност

Рачуноводство

Немачки језик Рачуноводство

Финансијаско пословање

Пословна економија

 

Српски језик и књижевност

Латински језик

Основи радног права

Српски језик и књижевност

Немачки језик

Математика Математика Енглески језик
II недеља

(11.12.-15.12.)

 

Математика

Енглески језик

Рачуноводство

 

Математика

Српски језик и књижевност

Право

Пословна психологија

Право

Финансијско рачуноводствена обука

Енглески језик

 

Енглески језик

Психологија

Биротехника

Принципи економије

Енглески језик

Математика

Немачки језик Математика

Пословни енглески језик

III недеља

(18.12.-22.12.)

 

Рачуноводство

Принципи економије

Финансијско пословање

Пословна и службена коресподенција

Социологија

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
XI I недеља

(30.10.-3.11.)

 

 

 

 

 

Финансијско пословање

Финансијско рачуноводствена обука

Математика
II недеља

(6.11.-10.11.)

Пословна економија

Уставно и привредно право

Математика

Пословни енглески језик

Економија

 

Рачуноводство

Пословна економија

Математика

 

Математика

Послови правног промета

Историја уметности Математика Француски језик

Психологија у туризму и угоститељству

III недеља

(13.11.-17.11.)

Енглески језик Вештина комуникације Рачуноводство

Финансијско рачуноводствена обука

Пословна и службена коресподенција

Основи радног права

Основи правних поступака

Финансијаско пословање

Математика

IV недеља

(20.11.-24.11.)

Математика Енглески језик
V недеља

(27.11.-1.12.)

Пословни енглески језик
XII I недеља

(4.12.-8.12.)

 

Социологија

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Немачки језик

Финансијско рачуноводствена обука

Математика

Основи матичне евиденције

Секретарско пословање

Математика Француски језик

Српски језик и књижевност

 

II недеља

(11.12.-15.12.)

 

Енглески језик

Пословна економија

Математика

Пословни енглески језик

Вештина комуникације

Српски језик и књижевност

Финансијско пословање

Пословна економија

Послови правног промета

Математика

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Математика

Финансијско пословање

Социологија с правима грађана Психологија у туризму и угоститељству Математика
III недеља

(18.12.-22.12.)

 

Математика Економија Основи радног права

 

Социологија са правима грађана

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
XI I недеља

(30.10.-3.11.)

 

 

Енглески језик Финансијско пословање Немачки  језик
II недеља

(6.11.-10.11.)

Основи економије

Пословна економија

Право Статистика

Основи правних поступака

III недеља

(13.11.-17.11.)

Енглески језик Финансијско рачуноводствена обука Математика

Основи радног права

Математика
IV недеља

(20.11.-24.11.)

Пословни енглески језик

Математика

Рачуноводство Послови правног промета
V недеља

(27.11.-1.12.)

Уставно и привредно право
XII I недеља

(4.12.-8.12.)

 

Енглески језик

Основи економије

 

Немачки језик Финансијско рачуноводствена обука Енглески језик Немачки језик
II недеља

(11.12.-15.12.)

 

Математика Социологија с правима грађана

Математика

Финансијско пословање

Социологија с правима грађана

Рачуноводство

Математика

Статистика

Основи радног права

Математика

Српски језик и књижевност

Социологија с правима грађана

III недеља

(18.12.-22.12.)

 

Српски језик и књижевност

Пословна економија

Послови правног промета

 

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика

 

Математика Математика Математика  Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Енглески језик

Екологија

Енглески језик

Биологија

Финансијско пословање

Енглески језик
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Рачуноводство Канцеларијско пословање Принципи економије Куварство -Матматика

-Хемија

II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Принципи економије

Рачуноводство

Српски језик и књижевност

Рачуноводство у трговини Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Српски као нематерњи језик
III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Српски језик и књижевност

 

Математика Основи права -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

Српски језик и књижевност Енглески

Немачки

Француски

Мађарски језик и књижевност
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Математика Канцеларијско пословање Математика -Енглески језик

-Математика

Математика  Математика Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8 II-9
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Енглески језик Енглески језик

Немачки језик

Математика

-Принципи економије

Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Математика Математика
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

 Рачуноводство

Финансијско пословање

Пословна економија

Социологија Маркетинг у трговини Енглески језик
II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Српски језик и књижевност Математика

-Енглески језик

Канцеларијско пословање

Енглески језик

Латински језик

Енглески језик Математика
III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

 

Српски језик и књижевност

Рачуноводство

ФРО

Математика
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Математика -Принципи економије

-Канцелари-јско пословање

Српски језик и књижевност

 

Услуживање Српски језик и књижевност

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика Математика
V недеља

(25.9.-29.9)

Математика ФРО

 

Математика
X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Енглески језик Финансијско пословање Математика

Немачки језик

Комерцијално познавање робе Куварство
II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик Основи матичне евиденције Енглески језик Француски језик Пословни енглески језик

Социологија са правима грађана

Куварство

 

III недеља

(16.10.-20.10.)

 

Пословни енглески језик

Српски језик и књижевност

Математика

Српски језик и књижевност

Енглески језик Српски језик и књижевност

Математика

Немачки језик
IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

Енглески језик Математика

Енглески језик

ФРО Секретарско пословање Математика Српски језик и књижевност Основе услуживања

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
IX IV недеља

(18.9.-22.9.)

Математика Математика -Математика

-Енглески језик

Математика -Математика

-Немачки језик

V недеља

(25.9.-26.9)

-ФРО

 

X I недеља

(2.10.-6.10.)

 

Основи економије -Рачуноводство

-Финансијско пословање

II недеља

(9.10.-13.10.)

 

Српски језик и књижевност

 

-Социологија са правима грађана

-Француски језик

Статистика -Социологија са правима грађана

-Француски језик

III недеља

(16.10.-20.10.)

 

-Математика

-Енглески језик

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Пословни енглески језик

-Математика

-Српски језик и књижевност

 

Српски језик и књижевност

 

-Српски језик и књижевност

– Математика

 

IV недеља

(23.10.-27.10.)

 

-Енглески језик

-ФРО

Математика -Немачки језик