ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

-Екологија

-Свремена пословна кореспон.

-Принципи економије -Принципи економије

-Канцелари-јско посло-вање

II недеља

(5.11.-9.11.)

-Канцелари-јско посло-вање

 

-Физика -Техника продаје и услуге купцима
 III недеља

(13.11.-17.11.)

-Биологија

-Финанс. пословање

-Математика

 

Математика
IV недеља

(19.11.-23.11.)

-Математика -Пословна економија

 

-Српски језик и књижевност

-Математика

Хемија
V недеља

(26.11.-30.11.)

 

 

-Математика
ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

– Рачуно-водсвто

-Енглески језик

 

 

-Српски језик и књижевност

-Принципи економије

-Канцелари-јско посло-вање

-Српски језик и књижевност

-Државно уређење

-Основи права

 

-Енглески језик

-Немачки језик

-Право

-Математика

-Енглески језик

 

Математика Српски језик и књижевност

 

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

-Математика

-Екологија

– Хемија

-Математика

-Финанс. пословање

-Математика

-Енглески језик

 

-Математика

-Принципи економије

 

-Српски језик и књижевност

 

III недеља

(17.12.-21.12.)

 

 

-Свремена пословна кореспон.

-Пословна економија

 

-Канцелари-јско посло-вање  

 

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

Пословна економија Принципи економије

Право

Основи радног права Хемија

Принципи економије

Куварство
II недеља

(5.11.-9.11.)

Комерцијално познавање робе Финансијско пословање

Послова економија

ФРО

Српски језик и књижевност

Познавање робе

Српски језик и књижевност

 

Енглески језик

 

 III недеља

(13.11.-17.11.)

Рачуново-дство

 

-Математика -Енглески језик

Психологија

-Биологија

-Право

-Енглески језик

 

Познавање робе
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Математика

Пословна економија

-Енглески језик

Рачуново-дство

Пословна економија

-Српски језик и књижевност

-Латински језик

– Основи права

Екологија  и заштита животне средине -Енглески језик

-Екологија  и заштита животне средине

Екологија  и заштита животне средине Мађарски језик и књижевност
V недеља

(26.11.-30.11.)

-Принципи економије

Канцеларијско пословање

Рачуноводство у трговини Немачки језик

Француски језик

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

-Математика

Финансијско пословање

-ФРО

Биротехника

Социологија

-Математика

-Енглески језик

-Принципи економије

-Енглески језик

 

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Рачуново-дство

Математика

Пословна економија

-Српски језик и књижевност

-Енглески језик

Рачуново-дство

 

-Енглески језик

-Математика

-Основи радног права

Српски језик и књижевност

Немачки језик

Рачуново-дство у трговини

-Енглески језик

-Барско пословање

-Математика

Куварство
III недеља

(17.12.-21.12.)

 

Пословна економија

Право

 

 

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

 

 

 

Финансијско пословање

 

Међунаро-дна шпедиција

 

-Српски језик и књижевност

 

II недеља

(5.11.-9.11.)

Пословна економија

Уставно и привредно право

Право

Немачки језик

Математика

Рачуноводство

Право

Основи правних поступака

Послови правног промета

Немачки језик

 

Пословни енглески језик
 III недеља

(13.11.-17.11.)

Статистика

Рачуново-дство

 

Вештина комуникације ФРО

Пословни енглески језик

Математика

Основи радног права

Секретарско пословање

Енглески језик Психологија потрошача Енглески јез. Математика
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Енглески језик

Математика

-Српски језик и књижевност

-Рачуново-дство

-Енглески језик

 

Екологија  и заштита животне средине Услуживање
V недеља

(26.11.-30.11.)

-Енглески језик

 

Математика

Немачки  јез.

 

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

Енглески језик

Социологија

Рачуново-дство

Право

Енглески језик

ФРО

Математика

Рачуноводство

Основи радног права

 

Међунаро-дна шпедиција

Немачки јез.

Енглески јез.

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Рачуново-дство

Математика

-Српски језик и књижевност

-Немачки језик

-Српски језик и књижевност

-Матема-тика

Финансијско пословање

Право

Пословни енглески језик

-Српски језик и књижевност

Математика

Послови правног промета

Математика

-Српски језик и књижевност

 

Социологија са правима грађана Основе посласти-чарства

Свечани пријеми

Социологија са правима грађана
III недеља

(17.12.-21.12.)

 

Пословна економија

Уставно и привредно право

Основи правних поступака

Секретарско пословање

 

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

 

 

 

 

 

Право Финансијско пословање

 

Српски језик и књижевност

Послови правног промета

Немачки језик

 

II недеља

(5.11.-9.11.)

Пословна економија Енглески језик

 

Статистика

Математика

Основи правних поступака

 III недеља

(13.11.-17.11.)

Математика

 

Енглески језик

Основи радног права

Енглески језик
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Енглески језик

Пословни енглески језик

Математика

ФРО

V недеља

(26.11.-30.11.)

Уставно и привредно право Математика

 

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

-Енглески језик

 

Пословни енглески језик

Немачки језик

Финансијско пословање

 

Пословна и служ. корес.

Устав и права грађана

Основи радног права

Социологија са правима грађана
II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Математика

Пословна економија

Уставно и привредно право

Математика

Енглески језик

Право

Математика

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Математика

Послови правног промета

Српски језик и књижевност

Немачки језик

 

III недеља

(17.12.-21.12.)

 

 

 

Статистика

Основи правних поступака

Математика

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

Биологија Здравствена култура
II недеља

(10.9.-14.9.)

Екологија
 III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

-Математика

-Екологија

Математика

 

Математика Основи трговине
ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Хемија Биологија -Српски језик и књижевност

-Математика

Рачуново-дство у трговини Математика

Хемија

Математика Географија
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик -Српски језик и књижевност

-Канцелари-јско посло-вање

-Хемија

-Енглески језик

Познавање робе Српски језик

Хемија

III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Српски језик и књижевност Финансијско пословање -Пословна и службена кореспонде-нција -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

Српски језик и књижевност -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

-Француски језик

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

-Енглески језик

-Математика

-Екологија

-Математика

-Пословна економија

 

-Математика

-Државно уређење

-Основи права

 

-Математика

-Рачуново-дство у трговини

-Право

Математика

 

Математика Мађарски језик

Српски језик

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

Биологија Математика
II недеља

(10.9.-14.9.)

Екологија  и заштита животне средине Екологија  и заштита животне средине
III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика Математика Принципи економије Математика Математика Енглески језик

 

Српски језик

Математика

ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Принципи економије Основи права

Психологија

Математика

Хемија

Биологија

Основе куварства
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Рачуново-дство -Српски језик и књижевност

-Пословна економија

Латински језик Српски језик и књижевност

Немачки језик

Немачки језик

Барско пословање

Куварство
III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Математика -Енглески језик

-ФРО

Енглески језик

Социологија

Математика

Право

Енглески језик

Француски језик

Мађарски језик
IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Српски језик и књижевност Рачуново-дство

Право

Српски језик и књижевност

Математика

Биротехника

Рачуново-дство у трговини Математика Математика Српски језик и књижевност

 

Српски језик

Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

 

 

 

 

 

II недеља

(10.9.-14.9.)

III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика Математика
ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Основи економије

Пословна економија

Матема-тика

Еконо-мија

Финансијско пословање

ФРО

Математика Међународна шпедиција

Вештина комуникације

II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик

Рачуново-дство

Монетарна ек. и банк.

Немачки језик Рачуново-дство

Пословна економија

Енглески језик

Пословна и служ. коресп.

Немачки језик Немачки језик

Основе посласти-чарства

III недеља

(15.10.-19.10.)

 

-Српски језик

Социологија

Математика

Српски језик и књиже-вност Енглески језик

Математика

Јавне финансије

Српски језик и књиже-вност

Логика

Енглески језик

Логика са етиком

Свечани пријеми

Услужи-вање

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Енглески језик Матема-тика Пословни енглески језик Основи матичне евиденције Српски језик

 

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

 

 

 

 

 

Рачуноводство

 

II недеља

(10.9.-14.9.)

III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика

Економија

Математика

ФРО

ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Математика

Пословна економија

Финансијско пословање

Ревизија

Математика
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик Енглески језик

Рачуноводство

 

Статистика

Пословна и служ. корес.

Немачки језик
III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Српски језик и књиже-вност

Математика

Основи економије

Српски језик и књиже-вност

Социологија са правима грађана

Економија

Српски језик и књиже-вност

Социологија са правима грађ.

Маркетинг

Устав и права грађана Српски језик и књижевност

Социологија са правима грађана

Немачки језик

 

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Енглески језик

Рачуноводство

Енглески језик

Математика

Пословни енглески језик

Математика

ФРО

Енглески језик

Математика