ПЛАН ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
I III недеља

(15.1.-19.1.)

 IV недеља

(21.1.-25.1.)

Принципи економије -Пословна и службена кореспонде-нција -Принципи економије

 

V недеља

(28.1.-1.2.)

-Математика

 

Биологија -Математика

-Физика

-Математика

-Физика

 

-Математика

 

II I недеља

(4.2.-8.2.)

 

-Хемија

-Пословна економија

-Математика

-Финансијско пословање

-Хемија

 

-Математика

 

-Математика

 

II недеља

(11.2.-14.2.)

 

-Физика -Хемија

 

-Математика

 

-Куварство
III недеља

(18.2.-22.2.)

 

-Енглески језик

-Екологија

-Принципи економије

-Пословна економија

-Државно уређење

-Енглески језик

-Право

-Принципи економије

 

-Хемија

-Намачки језик

 

-Хемија

 

IV недеља

(25.2.-1.3.)

 

-Канцелари-јско посло-вање -Пословна и службена кореспонде-нција  

-Немачки језик

-Математика

-Основи трговине

Француски језик
III  

I недеља

(4.3.-8.3.)

 

 

-Српски језик и књижевност

– Хемија

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Финансијско пословање

-Српски језик и књижевност

 

 

 

 

-Математика

 

-Српски језик и књижевност

 

 

II недеља

(11.3.-14.3.)

 

-Математика

-Екологија

Принципи економије -Хемија

 

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Принципи економије

-Математика

 

-Математика

 

 

III недеља

(18.3.-22.3.)

 

Савремена пословна кореспонде-нција -Пословна економија

 

-Математика

 

-Српски језик и књижевност

-Немачки језик

 

IV недеља

(25.3.-29.3.)

 

-Енглески језик

– Пословна економија

Биологија

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8
I III недеља

(15.1.-19.1.)

 IV недеља

(21.1.-25.1.)

Куварство Српски језик као нематерњи
V недеља

(28.1.-1.2.)

-Пословна економија -Математика

-Хемија

-Биологија

 

-Познавање робе Математика
II I недеља

(4.2.-8.2.)

 

-Енглески језик

 

Математика

Физика

Право -Математика

– Основи пословања у трговини

Математика
II недеља

(11.2.-14.2.)

 

Математика -ФРО

– Математика

Историја

Психологија

Принципи економије Енглески језик

 

-Куварство

-Математика

III недеља

(18.2.-22.2.)

 

-Енглески језик

-Рачуново-дство

-Финансијско пословање

Основи права

Биротехника

 

-Математика

-Организаци-ја набавке и продаје

 

-Техника продаје и услуге купцима
IV недеља

(25.2.-1.3.)

 

-Пословна економија

-Комерција-лно познава-ње робе

-Рачуново-дство

-Пословна економија

 

-Енглески језик

-Латински језик

-Основи радног права

-Немачки језик

-Обука у ВП

 

-Немачки језик

– Француски језик

 

-Куварство

-Економика тур. и угост. предузећа

-Српски језик као нематерњи

– Математика

III  

I недеља

(4.3.-8.3.)

 

-Математика

-Рачуново-дство

 

-Право

-ФРО

Математика

Физика

-Рачуново-дство у трговини

-Право

-Математика Математика

 

 

II недеља

(11.3.-14.3.)

 

 Српски језик и књижевност

-Финансијско пословање

-Математика

Психологија Рачуново-дство у трговини Мађарски језик и књижевност
 

III недеља

(18.3.-22.3.)

 

Српски језик и књижевност

 

-Познавање робе
 

IV недеља

(25.3.-29.3.)

 

-Рачуново-дство

-Пословна економија

-Енглески језик

-Пословна економија

 

Енглески језик

 

-Математика

-Биологија

-Обука у ВП

 

-Енглески језик

 

-Српски језик и књижевност

-Математика

Мађарски језик и књижевност

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
I III недеља

(15.1.-19.1.)

 

 

 

 IV недеља

(21.1.-25.1.)

Пословна економија
V недеља

(28.1.-1.2.)

– Енглески језик

-Економија

ФРО

Финансијско пословање

 

-Основи матичне евиденције

-Математика

II I недеља

(4.2.-8.2.)

 

Математика

 

Математика

 

Математика

 

 

 

Математика

Социологија са прав. грађ.

Математика

Предузетништво

II недеља

(11.2.-14.2.)

 

Социологија

Математика

Вештина комуника-ције Рачуново-дство

 

Предузетништво

Математика

Услужи-вање

Психологија у тур. и угост.

III недеља

(18.2.-22.2.)

 

-Основи економије

-Уставно и привредно право

 

Немачки језик -Математика

-Пословна економија

-Национална економија

Послови правног промета Немачки језик Свечани пријеми

Основе посласти-чарства

IV недеља

(25.2.-1.3.)

 

Енглески језик

Монетарна ек. и банк.

-Пословни енгл. језик

-Економија

-ФРО

Енглески језик

-Право

 

-Енглески језик

-Математика

-Основи правних поступака

Енглески језик

 

Немачки језик

 

III  

I недеља

(4.3.-8.3.)

 

Математика  

 

 

 

II недеља

(11.3.-14.3.)

 

Српски језик и књиже-вност

 

-Српски језик и књижевност

-Вештина комуника-ције

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Јавне финансије

 

-Основи радног права

Секретарско пословање

-Немачки језик

Математика

 

Психологија у тур. и угост. Предузетништво
 

III недеља

(18.3.-22.3.)

 

Енглески језик

 

-Право

– Немачки језик

Рачуноводство

Финансијско пословање

 

 

IV недеља

(25.3.-29.3.)

 

Математика -Економија -ФРО

-Пословна економија

Међународна шпедиција

 

Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
I III недеља

(15.1.-19.1.)

 

 

 

 

 

 IV недеља

(21.1.-25.1.)

ФРО
V недеља

(28.1.-1.2.)

-Математика

-Основи економије

-Математика

– Финансијско пословање

 

 

II I недеља

(4.2.-8.2.)

 

 

Енглески језик

-Математика

-Економија

-Рачуноводство

– Социологија са правима грађана

 

Статистика

 

II недеља

(11.2.-14.2.)

 

-Социологија са правима грађана

-Пословни енглески језик

-Предузетништво

– Ревизија

– Српски језик и књижевност

-Устав и права грађана

-Основи правних поступака

– Математика

-Енглески језик

– Математика

 

III недеља

(18.2.-22.2.)

 

Пословна економија Енглески језик -ФРО

– Енглески језик

Енглески језик -Социологија са правима грађана

-Немачки језик

-Предузетништво

IV недеља

(25.2.-1.3.)

 

-Српски језик и књижевност

-Математика

-Уставно и привредно право

 

-Право

-Немачки језик

Рачуноводство

 

-Статистика

– Основи радног права

Српски језик и књижевност

 

III  

I недеља

(4.3.-8.3.)

 

Математика -Математика

– Финансијско пословање

 

Послови правног промета
 

II недеља

(11.3.-14.3.)

 

 

III недеља

(18.3.-22.3.)

 

-Енглески језик

-Математика

 

-Пословни енглески језик

-Економија

Предузетништво Математика
 

IV недеља

(25.3.-29.3.)

 

Пословна економија Енглески језик ФРО Математика Немачки језик

 

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

-Екологија

-Свремена пословна кореспон.

-Принципи економије -Принципи економије

-Канцелари-јско посло-вање

II недеља

(5.11.-9.11.)

-Канцелари-јско посло-вање

 

-Физика -Техника продаје и услуге купцима
 III недеља

(13.11.-17.11.)

-Биологија

-Финанс. пословање

-Математика

 

Математика
IV недеља

(19.11.-23.11.)

-Математика -Пословна економија

 

-Српски језик и књижевност

-Математика

Хемија
V недеља

(26.11.-30.11.)

 

 

-Математика
ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

– Рачуно-водсвто

-Енглески језик

 

 

-Српски језик и књижевност

-Принципи економије

-Канцелари-јско посло-вање

-Српски језик и књижевност

-Државно уређење

-Основи права

 

-Енглески језик

-Немачки језик

-Право

-Математика

-Енглески језик

 

Математика Српски језик и књижевност

 

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

-Математика

-Екологија

– Хемија

-Математика

-Финанс. пословање

-Математика

-Енглески језик

 

-Математика

-Принципи економије

 

-Српски језик и књижевност

 

III недеља

(17.12.-21.12.)

 

 

-Свремена пословна кореспон.

-Пословна економија

 

-Канцелари-јско посло-вање  

 

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

Пословна економија Принципи економије

Право

Основи радног права Хемија

Принципи економије

Куварство
II недеља

(5.11.-9.11.)

Комерцијално познавање робе Финансијско пословање

Послова економија

ФРО

Српски језик и књижевност

Познавање робе

Српски језик и књижевност

 

Енглески језик

 

 III недеља

(13.11.-17.11.)

Рачуново-дство

 

-Математика -Енглески језик

Психологија

-Биологија

-Право

-Енглески језик

 

Познавање робе
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Математика

Пословна економија

-Енглески језик

Рачуново-дство

Пословна економија

-Српски језик и књижевност

-Латински језик

– Основи права

Екологија  и заштита животне средине -Енглески језик

-Екологија  и заштита животне средине

Екологија  и заштита животне средине Мађарски језик и књижевност
V недеља

(26.11.-30.11.)

-Принципи економије

Канцеларијско пословање

Рачуноводство у трговини Немачки језик

Француски језик

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

-Математика

Финансијско пословање

-ФРО

Биротехника

Социологија

-Математика

-Енглески језик

-Принципи економије

-Енглески језик

 

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Рачуново-дство

Математика

Пословна економија

-Српски језик и књижевност

-Енглески језик

Рачуново-дство

 

-Енглески језик

-Математика

-Основи радног права

Српски језик и књижевност

Немачки језик

Рачуново-дство у трговини

-Енглески језик

-Барско пословање

-Математика

Куварство
III недеља

(17.12.-21.12.)

 

Пословна економија

Право

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

 

 

 

Финансијско пословање

 

Међунаро-дна шпедиција

 

-Српски језик и књижевност

 

II недеља

(5.11.-9.11.)

Пословна економија

Уставно и привредно право

Право

Немачки језик

Математика

Рачуноводство

Право

Основи правних поступака

Послови правног промета

Немачки језик

 

Пословни енглески језик
 III недеља

(13.11.-17.11.)

Статистика

Рачуново-дство

 

Вештина комуникације ФРО

Пословни енглески језик

Математика

Основи радног права

Секретарско пословање

Енглески језик Психологија потрошача Енглески јез. Математика
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Енглески језик

Математика

-Српски језик и књижевност

-Рачуново-дство

-Енглески језик

 

Екологија  и заштита животне средине Услуживање
V недеља

(26.11.-30.11.)

-Енглески језик

 

Математика

Немачки  јез.

 

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

Енглески језик

Социологија

Рачуново-дство

Право

Енглески језик

ФРО

Математика

Рачуноводство

Основи радног права

 

Међунаро-дна шпедиција

Немачки јез.

Енглески јез.

II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Рачуново-дство

Математика

-Српски језик и књижевност

-Немачки језик

-Српски језик и књижевност

-Матема-тика

Финансијско пословање

Право

Пословни енглески језик

-Српски језик и књижевност

Математика

Послови правног промета

Математика

-Српски језик и књижевност

 

Социологија са правима грађана Основе посласти-чарства

Свечани пријеми

Социологија са правима грађана
III недеља

(17.12.-21.12.)

 

Пословна економија

Уставно и привредно право

Основи правних поступака

Секретарско пословање

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
НОВЕМБАР I недеља

(29.10.-2.11.)

 

 

 

 

 

Право Финансијско пословање

 

Српски језик и књижевност

Послови правног промета

Немачки језик

 

II недеља

(5.11.-9.11.)

Пословна економија Енглески језик

 

Статистика

Математика

Основи правних поступака

 III недеља

(13.11.-17.11.)

Математика

 

Енглески језик

Основи радног права

Енглески језик
IV недеља

(19.11.-23.11.)

Енглески језик

Пословни енглески језик

Математика

ФРО

V недеља

(26.11.-30.11.)

Уставно и привредно право Математика

 

ДЕЦЕМБАР I недеља

(3.12.-7.12.)

 

-Енглески језик

 

Пословни енглески језик

Немачки језик

Финансијско пословање

 

Пословна и служ. корес.

Устав и права грађана

Основи радног права

Социологија са правима грађана
II недеља

(10.12.-14.12.)

 

Математика

Пословна економија

Уставно и привредно право

Математика

Енглески језик

Право

Математика

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Математика

Послови правног промета

Српски језик и књижевност

Немачки језик

 

III недеља

(17.12.-21.12.)

 

 

 

Статистика

Основи правних поступака

Математика

 

ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

Биологија Здравствена култура
II недеља

(10.9.-14.9.)

Екологија
 III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

-Математика

-Екологија

Математика

 

Математика Основи трговине
ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Хемија Биологија -Српски језик и књижевност

-Математика

Рачуново-дство у трговини Математика

Хемија

Математика Географија
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик -Српски језик и књижевност

-Канцелари-јско посло-вање

-Хемија

-Енглески језик

Познавање робе Српски језик

Хемија

III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Српски језик и књижевност Финансијско пословање -Пословна и службена кореспонде-нција -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

Српски језик и књижевност -Српски језик и књижевност

-Немачки језик

-Француски језик

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

-Енглески језик

-Математика

-Екологија

-Математика

-Пословна економија

 

-Математика

-Државно уређење

-Основи права

 

-Математика

-Рачуново-дство у трговини

-Право

Математика

 

Математика Мађарски језик

Српски језик

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

Биологија Математика
II недеља

(10.9.-14.9.)

Екологија  и заштита животне средине Екологија  и заштита животне средине
III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика Математика Принципи економије Математика Математика Енглески језик

 

Српски језик

Математика

ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Принципи економије Основи права

Психологија

Математика

Хемија

Биологија

Основе куварства
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Рачуново-дство -Српски језик и књижевност

-Пословна економија

Латински језик Српски језик и књижевност

Немачки језик

Немачки језик

Барско пословање

Куварство
III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Математика -Енглески језик

-ФРО

Енглески језик

Социологија

Математика

Право

Енглески језик

Француски језик

Мађарски језик
IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Српски језик и књижевност Рачуново-дство

Право

Српски језик и књижевност

Математика

Биротехника

Рачуново-дство у трговини Математика Математика Српски језик и књижевност

 

Српски језик

Математика

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
III-1 III-2 III-3 III-4 III-5 III-6 III-7 III-8 III-9
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

 

 

 

 

 

II недеља

(10.9.-14.9.)

III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика Математика
ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Основи економије

Пословна економија

Матема-тика

Еконо-мија

Финансијско пословање

ФРО

Математика Међународна шпедиција

Вештина комуникације

II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик

Рачуново-дство

Монетарна ек. и банк.

Немачки језик Рачуново-дство

Пословна економија

Енглески језик

Пословна и служ. коресп.

Немачки језик Немачки језик

Основе посласти-чарства

III недеља

(15.10.-19.10.)

 

-Српски језик

Социологија

Математика

Српски језик и књиже-вност Енглески језик

Математика

Јавне финансије

Српски језик и књиже-вност

Логика

Енглески језик

Логика са етиком

Свечани пријеми

Услужи-вање

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Енглески језик Матема-тика Пословни енглески језик Основи матичне евиденције Српски језик

 

Месец О Д Е Љ Е Њ Е
IV-1 IV-2 IV-3 IV-4 IV-5
СЕПТЕМБАР I недеља

(3.9.-7.9.)

 

 

 

 

 

Рачуноводство

 

II недеља

(10.9.-14.9.)

III недеља

(17.9.-21.9.)

IV недеља

(24.9.-28.9)

Математика

Економија

Математика

ФРО

ОКТОБАР I недеља

(1.10.-5.10.)

 

Математика

Пословна економија

Финансијско пословање

Ревизија

Математика
II недеља

(8.10.-12.10.)

 

Енглески језик Енглески језик

Рачуноводство

 

Статистика

Пословна и служ. корес.

Немачки језик
III недеља

(15.10.-19.10.)

 

Српски језик и књиже-вност

Математика

Основи економије

Српски језик и књиже-вност

Социологија са правима грађана

Економија

Српски језик и књиже-вност

Социологија са правима грађ.

Маркетинг

Устав и права грађана Српски језик и књижевност

Социологија са правима грађана

Немачки језик

 

IV недеља

(22.10.-26.10.)

 

Енглески језик

Рачуноводство

Енглески језик

Математика

Пословни енглески језик

Математика

ФРО

Енглески језик

Математика