Стручни сарадници

Биљана Коканов Курц – школски психолог

Емилија Марков – школски педагог

Христифор Исаков – библиотекар

Јадранка Штефковић Петровић – библиотекар

Административно финансијска служба:

Оливера Даковић – секретар школе

Тања Дабић – шеф рачуноводства

Мила Надрљански – референт за ученичка питања

Весна Рац – благајник

Техничка и помоћна служба

Ненад Атлагић –

Бранислав Влаисављевић – домар школе

Катица Васиљев –  помоћни радник

Надица Матић –  помоћни радник

Снежана Николић –  помоћни радник

Габриела Патаки –  помоћни радник

Сава Попов –  помоћни радник

Славица Стевић –  помоћни радник

Вера Стојадиновић –  помоћни радник

Видосава Чолић –  помоћни радник