Распоред реализације блок наставе за четворогодишње образовање

Образовни

Профил

Наставни

Предмет

Одељење Окто-бар Новембар Феб-руар Март Април Мај Јун
Економски техничар Рачуноводство II-1           20.- 24.  
Финансијски администратор ФРО II-2           27.- 31.  
Правни техничар Биротехника II-3         08.- 12.    
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу II-4           06 -10.  
Економски техничар Рачуноводство III-1           13-17.  
Пословни администратор ПАО III-2             05-11.
Финансијски администратор ФРО III-3         08.- 12.   05-11.
Правни техничар Основи матичне евиденције III-4         08-12.    
Правни техничар Основи правних поступака III-4           27-31..  
Правни техничар Секретарско пословање III-4       04-08.      
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу III-5     25.02.-1.03.     20.-24.  
Економски техничар Рачуноводство IV-1

 

      25.-29.      
Пословни администратор ПАО IV-2   26. -30.       27.-31.  
Финансијски администратор ФРО IV-3   26.-30.   11. -15.   27-31.  
Правни техничар Основи радног права IV-4       11.-15.      
Правни техничар Основи правних поступака IV-4           13-17.  
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање IV-5   05-09. 04-08. 04.-08.   27-31.  

Распоред реализације блок наставе за трогодишње образовање

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељење Новемба Јануар Фебруар Март Април Мај
Трговац Практична настава I-5       04-08.   20-24.
Конобар Услуживање I-6   21-25.       06-10.
Кувар Куварство I-7   21-25       06-10.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-8   28.01-01.02.       13-17.
Трговац Практична настава II-5     04-08.     27-31.
Конобар Услуживање II-6 05-09.   04-08. 25-29.    
Кувар Куварство II-7 05-09   04-08. 25-29.    
Трговац на мађарском наставном језику Практична настава II-8     04-08.     27-31.
Трговац Практична настава III-6 26-30.     25-29.    
Конобар Услуживање III-7 19-23.     04-08. 01-05.  
Конобар Свечани пријеми III-7           06-10.
Кувар Куварство III-8 19-23.     04-08. 01-05. 06-10.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство III-9 26-30.     11-15. 08-12. 13-17.