Распоред реализације блок наставе за четворогодишње образовање школске 2022/2023. године

 

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Правно-пословни техничар Увод у јавну администра-цију I-3 8.-12.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање I-4 14.-18. 27.2.-3.3. 7.-13.
Економски техничар Економско пословање II-1 15.-19.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука II-2 6.-10.
Правно-пословни техничар Матична евиденција II-3 20.-24.
Правно-пословни техничар Правни поступци II-3 7.-13.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање II-4 21.-25. 30.1.-3.2. 13.-17. 8.-12.
Економски техничар Економско пословање III-1 27.2.-3.3. 8.-12.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука III-2 20.-24. 7.-13.
Правно-пословни техничар Радно право III-3 20.-24.
Правно-пословни техничар Правни поступци III-3 15.-19.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање III-4 28.11.-2.12. 6.-10. 6.-10. 8.-12.
Економски техничар Економско пословање IV-1  21.-25. 13.-17.  24.5.-30.5.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука IV-2 28.11.-2.12. 6.-10. 24.5.-30.5.
Правни

техничар

Основи радног права IV-3 6.-10.
Правни

техничар

Основи правних поступака IV-3 24.5.-30.5.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање IV-4  19.12.-23.12 27.2.-3.3.  31.3.-6.4. 24.5.-30.5.

Распоред реализације блок наставе за трогодишње образовање школске 2022/2023. године

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Конобар Услуживање I-5 30.1.-3.2. 22.-26.
Кувар Куварство I-6 31.1.-4.2. 22.-26.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-7 6.-10.  29.5.-2.6.
Трговац Практична настава II-5 31.1.-4.2. 23.-27.
Конобар Услуживање II-6 21.-25. 13.-17. 8.-12.
Кувар Куварство II-7 21.-25. 13.-17. 8.-12.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-8 5.-9. 20.-24. 15.-19.
Трговац Практична настава III-5 28.11.-2.12. 20.-24.
Конобар Услуживање III-6 14.-18. 6.-10.  27.3.-31.3. 4.-8.
Конобар Свечани пријеми III-6 30.5.-3.6.
Кувар Куварство III-7 14.-18. 6.-10.  27.3.-31.3. 4.-8. 30.5.-3.6..
Кувар на мађарском наставном језику Куварство III-8 28.11.-2.12. 20.-24. 31.3.-6.4. 24.5.-30.5.