Распоред реализације блок наставе за четворогодишње образовање

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Правно-пословни техничар Увод у јавну администра-цију I-3 10.-14.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање I-4 16.-20. 1.-5. 7.-11.
Економски техничар Економско пословање II-1 17.-21.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука II-2 8.-12.
Правно-пословни техничар Матична евиденција II-3 22.-26.
Правно-пословни техничар Правни поступци II-3 19.-23.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање II-4 23.-27. 1.-5. 8.-12. 10.-14.
Економски техничар Рачуноводство III-1 10.-14.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука III-2 22.-26. 7.-11.
Правни

техничар

Основи матичне евиденције III-3 12.-16.
Правни

техничар

Основи правних поступака III-3 17.-21.
Правни

техничар

Секретарско пословање III-3 22.-26.
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу III-4 22.-26. 7.-11.
Економски техничар Рачуноводство IV-1 15.-19.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука IV-2 30.11.-04.12. 8.-12. 24.-28.
Правни

техничар

Основи радног права IV-3 8.-12.
Правни

техничар

Основи правних поступака IV-3 24.-28.
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу IV-4 1.-5. 24.-28.

 

 

Распоред реализације блок наставе за трогодишње образовање

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Трговац Практична настава I-5 1.-5. 17.-21.
Конобар Услуживање I-6 1.-5. 30.5.-4.6.
Кувар Куварство I-7 1.-5. 30.5.-4.6.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-8 8.-12. 30.5.-4.6.
Трговац Практична настава II-5 1.-5. 24.-28.
Конобар Услуживање II-6 23.-27. 15.-19. 10.-14.
Кувар Куварство II-7 23.-27. 15.-19. 10.-14.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-8 7.-11. 22.-26. 17.-21.
Трговац Практична настава III-5 30.11.-4.12. 22.-26.
Конобар Услуживање III-6 16.-20. 8.-12. 12.-16.
Конобар Свечани пријеми III-6 24.-28.
Кувар Куварство III-7 16.-20. 8.-12. 12.-16. 24.-28.
Кувар на мађарском наставном језику Практична настава III-8 30.11.-4.12. 22.-26. . 19.-23. 24.-28.