Распоред реализације блок наставе за четворогодишње образовање

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Децембар Фебруар Март Мај Јун
Правно-пословни техничар Увод у јавну администра-цију I-3 11.-15.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелије-рско пословање I-4 4.-8. 2.-6. 8.-12.
Економски техничар Рачуноводство II-1 1.-5.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука II-2 1.-5.
Правни

техничар

Биротехника II-3 30.3.-3.4.
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу II-4 15.-19.
Економски техничар Рачуноводство III-1 11.-15.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука III-2 30.3.-3.4. 8.-12.
Правни

техничар

Основи матичне евиденције III-3 30.3.-3.4.
Правни

техничар

Основи правних поступака III-3 18.-22.
Правни

техничар

Секретарско пословање III-3 2.-6.
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу III-4 24.-28. 8.-12.
Економски техничар Рачуноводство IV-1 23.-27.
Пословни администратор Пословно администрати-вна обука IV-2 2.-6. 25.-29.
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука IV-3 2.-6. 9.-13. 25.-29.
Правни

техничар

Основи радног права IV-4 9.-13.
Правни

техничар

Основи правних поступака IV-4 25.-29.
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу IV-5 3.-7. 25.-29.

 

Распоред реализације блок наставе за трогодишње образовање

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Децембар Јануар Фебруар Март Мај Јун
Трговац Практична настава I-5 2.-6. 18.-22.
Конобар Услуживање I-6 20.-24. 25.-29.
Кувар Куварство I-7 20.-24. 25.-29.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-8 3.-7. 1.-5.
Трговац Практична настава II-5 3.-7. 25.-29.
Конобар Услуживање II-6 9.-13. 9.-13. 4.-8.
Кувар Куварство II-7 9.-13. 9.-13. 4.-8.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-8 2.-6. 16.-20. 11.-15.
Трговац Практична настава III-5 2.-6. 23.-27.
Конобар Услуживање III-6 4.-8. 10.-14. 23.-27.
Конобар Свечани пријеми III-6 18.-22.
Кувар Куварство III-7 4.-8. 10.-14. 23.-27.
Трговац на мађарском наставном језику Практична настава III-8 2.-6. 23.-27.