Распоред реализације блок наставе за четворогодишње образовање школске 2021/2022. године

 

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Правно-пословни техничар Увод у јавну администра-цију I-3           9.-13.  
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање I-4 15.-19.     28.2.-4.3.     13.-17.
Економски техничар Економско пословање II-1           16.-20.  
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука II-2       7.-11.      
Правно-пословни техничар Матична евиденција II-3       21.-25.      
Правно-пословни техничар Правни поступци II-3             13.-17.
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање II-4 22.-26.   31.1.-4.2. 14.-18.   9.-13.  
Економски техничар Економско пословање III-1       28.2.-4.3.   9.-13.  
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука III-2       21.-25.     13.-17.
Правно-пословни техничар Радно право III-3       21.-25.      
Правно-пословни техничар Правни поступци III-3           16.-20.  
Туристичко-хотелијерски техничар Агенцијско и хотелијерско пословање III-4   29.11.-3.12. 7.-11. 7.-11.   9.-13.  
Економски техничар Рачуноводство IV-1       14.-18.      
Финансијски администратор Финансијско рачуноводств-ена обука IV-2   29.11.-3.12.   7.-11.   30.5.-3.6.  
Правни

техничар

Основи радног права IV-3       7.-11.      
Правни

техничар

Основи правних поступака IV-3           30.5.-3.6.  
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу IV-4     31.1.-4.2.     30.5.-3.6.  

Распоред реализације блок наставе за трогодишње образовање школске 2021/2022. године

Образовни профил Наставни предмет Одељење Нове

мбар

Деце-мбар Фебр

-уар

Март Април Мај Јун
Конобар Услуживање I-5     31.1.-4.2.     23.-27.  
Кувар Куварство I-6     31.1.-4.2.     23.-27.  
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-7       7.-11.     13.-17.
Трговац Практична настава II-5     31.1.-4.2.     23.-27.  
Конобар Услуживање II-6 22.-26.     14.-18.   9.-13.  
Кувар Куварство II-7 22.-26.     14.-18.   9.-13.  
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-8   6.-10.   21.-25.   16.-20.  
Трговац Практична настава III-5   30.11.-4.12.   21.-25.      
Конобар Услуживање III-6 15.-19.   7.-11.   4.-8.    
Конобар Свечани пријеми III-6           30.5.-3.6.  
Кувар Куварство III-7 15.-19.   7.-11.   4.-8. 30.5.-3.6..  
Кувар на мађарском наставном језику Куварство III-8   30.11.-4.12. 21.-25. 28.3.-1.4.   30.5.-3.6.