Распоред реализације блок наставе

Распоред реализације блок наставе четворогодишње образовање школска 2017/2018. година

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељење НОВЕМБАР ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН
Економски техничар Рачуноводство II-1           21-25.  
Финансијски администратор ФРО II-3           28.5-01.6.  
Правни техничар Биротехника II-4         23-27.    
Комерцијалиста Обука у виртуелном предузећу II-5           21.-25.  
Економски техничар Рачуноводство III-1           14-18.  
Пословни администратор ПАО III-2             04-08.
Финансијски администратор ФРО III-3         23-27.   04/08/17
Правни техничар Основи матичне евиденције III-4         23-27.    
Правни техничар Основи правних поступака III-4           28.5-01.6.  
Правни техничар Секретарско пословање III-4       05-09.      
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање III-5   22-26. 19-23. 12-16.   14-18.  
Економски техничар Рачуноводство IV-1

 

          07-11.  
Пословни администратор ПАО IV-2 27.11-01.12.         14-18.  
Финансијски администратор ФРО IV-3 27.11-01.12.     12-16.   14-18.  
Правни техничар Основи радног права IV-4       19-23.      
Правни техничар Основи правних поступака IV-4           07-11.  
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање IV-5 20-24. 29.01.-02.02.   05-09.   07-11.  

Распоред реализације блок наставе трогодишње образовање школске 2017/2018. године

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељење НОВЕМБАР ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР ФЕБРУАР МАРТ АПРИЛ МАЈ
Трговац Практична настава I-5         05-09.   21-25.
Трговац на мађарском наставном језику Практична настава  I-8         05-09.   21-25.
Конобар Услуживање I-6     15-19.       28.05-01.06
Кувар Куварство I-7     15-19.       28.05-01.06
Трговац Практична настава II-6       05-09.     28.05-01.06.
Конобар Услуживање II-7 13-17. 11-15   19-23.      
Кувар Куварство II-8 13-17. 11-15.   19-23.      
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-9 06-10. 04-08.   05-10.      
Трговац Практична настава III-6 27.11-01.12..       05-09.    
Конобар Услуживање III-7 20-24.       05-09. 23-27.  
Конобар Свечани пријеми III-7             14-18.
Кувар Куварство III-8 20-24.       05-09 23-27. 14-18.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство III-9 27.11-01.12.       12-16 16-20. 07-11.

Распоред реализације блок наставе четворогодишње образовање школска 2016/2017. година

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељ ОКТ НОВ ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН
Економски техничар Рачуноводство II-1 22-26.
Финансијски администратор ФРО II-3 29.5-02.6.
Правни техничар Биротехника II-4 24-28.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање II-5 06-10. 06-10. 24-28. 29.5-02.6.
Економски техничар Рачуноводство III-1 15-19.
Пословни администратор ПАО III-2 05-09.
Финансијски администратор ФРО III-3 24-28. 05-09.
Правни техничар Основи матичне евиденције III-4 03-07.
Правни техничар Основи правних поступака III-4 29.5-02.6.
Правни техничар Секретарско пословање III-4 06-10.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање III-5 20-24. 13-17. 03-07. 22.-26.
Економски техничар Рачуноводство IV-1

 

08-12.
Пословни администратор ПАО IV-2 28.11-02.12. 15-19.
Финансијски администратор ФРО IV-3 28.11-02.12. 27-31. 15-19.
Правни техничар Основи радног права IV-4 24-28.
Правни техничар Основи правних поступака IV-4 08-12.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање IV-5 17-21. 21-25. 20-24. 20-24. 08-12.

 

Распоред реализације блок наставе трогодишње образовање школске 2016/2017. године

 

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељ НОВ ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН
Трговац Практична настава I-6 06-10. 22-26.
Конобар Услуживање I-7 30.01-03.02. 31.5-06.6.
Кувар Куварство I-8 06-10. 31.5-06.6.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-9 30.01-03.02. 07-13.
Трговац Практична настава II-6 06-10. 29.5-02.6.
Конобар Услуживање II-7 20-24. 03-07. 17-23.
Кувар Куварство II-8 20-24. 03-07. 17-23.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-9 27.02-03.3. 24-28. 24-30.
Трговац Практична настава III-6 28.11-02.12. 08-12.
Конобар Услуживање III-7 21-25. 20-26. 03-09.
Конобар Свечани пријеми III-7 13-17.
Кувар Куварство III-8 21-25. 20-26. 13-17. 03-09.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство III-9 28.11-02.12. 30.01-03.02. 20-24. 10-16.

 

Распоред реализације блок наставе четворогодишње образовање школска 2015/2016. година

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељ ОКТ НОВ ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН
Туристички техничар Aгенцијско и хотелијерко пословање  АГЕНЦИЈА I-5 30.11-04.12. 14-18. 23-27.
Економски техничар Рачуноводство II-1 23-27.
Финансијски администратор ФРО II-3 30.5-03.6.
Правни техничар Биротехника II-4 11-15.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање  ХОТЕЛ II-5 01-05. 07-11. 18-22. 30.5-03.6.
Економски техничар Рачуноводство III-1 16-20.
Пословни администратор ПАО III-2 04-08.
Финансијски администратор ФРО III-3 11-15. 08-14.
Правни техничар Основи матичне евиденције III-4 11-15.
Правни техничар Основи правних поступака III-4 30.5-03.6.
Правни техничар Секретарско пословање III-4 29.02-04.03.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање ХОТЕЛ III-5 12-16. 09-13.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање АГЕНЦИЈА III-5 23-27. 08-12.
Економски техничар Рачуноводство IV-1

IV-2

18-22.
Пословни администратор ПАО IV-3 30.11-04.12. 04-10.
Финансијски администратор ФРО IV-4 30.11-04.12. 07-11. 04-10.
Правни техничар Основи радног права IV-5 11-15.
Правни техничар Основи правних поступака IV-5 9-13.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање ХОТЕЛ IV-6 23-27. 08-12.
Туристички техничар Агенцијско и хотелијерко пословање АГЕНЦИЈА IV-6 12-16. 07-11. 09-13.

 

Распоред реализације блок наставе трогодишње образовање школске 2015/2016. године

Образовни

профил

НАСТАВНИ

ПРЕДМЕТ

Одељ НОВ ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ
Трговац Практична настава I-6 07-11. 23-27.
Конобар Услуживање I-7 01-05. 23-27.
Кувар Куварство I-8 01-05. 23-27.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство I-9 08-12. 30.5-03.6.
Трговац Практична настава II-6 01-05. 30.5-03.6.
Конобар Услуживање II-7 17-23. 11-15. 16-20.
Кувар Куварство II-8 17-23. 11-15. 16-20.
Кувар на мађарском наставном језику Куварство II-9 24.02-01.3. 18-22. 23-27.
Трговац Практична настава III-6 30.11-04.12. 09-13.
Конобар Услуживање III-7 16-20. 22-29. 09-13.
Конобар Свечани пријеми III-7 14-18.
Кувар Куварство III-8 16-20. 22-29. 14-18. 09-13.