Школски тимови и стручни активи

Стручни актив за развој школског програма

Милошев Милка – руководилац

Михајловић Владана

Биљана Kоканов Курц

Бачановић Татјана

Пирић Гордана

Дуга Золтан

Вања Станков

Стручни  актив за развојно планирање

Субу Леонтина – руководилац

Голушин Драгослава, директор школе

Попов Александра

Латинкић Марија

Јовић Соња

Средо Пајић, представник локалне самоуправе

Рончевић Весна-педагог

Представник  Савета

Радованов Јелена 2/5

Представник УП

Ања Ђурић 3/

Тим за самовредновање квалитета рада Школе

Ана Арваи – руководилац

Перишић Радојка

Коканов Курц Биљана

Драгана Миладиновић

Представник ученичког парламента

Марко Билбија

Јованка Радловачки

Члан савета родитеља Антонија Бабић 4/3

Тим за инклузивно образовање

Коканов Курц Биљана – руководилац

Аријана Ђуришић

Попетру Драган

Сушић Ђурђица

Весна Рончевић

Греговић Емилија

Штрбац Вишња

Представник Савета родитеља

Гордана Стојковић 3/5

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемарвања

Аралица Радослава – руководилац

Голушин Драгослава

Представник Савета  родитеља

Александар Јосимовић 4/5

Даковић Оливера

Коканов Курц Биљана

Краљ Мирјана

Теодора Шереш Николић

Представник ученика

Невена Стојановић 4/5

Тим за професионални развој

Драгослава Голушин – директор школе

Сања Сел

Драган Благојевић

Јованов Снежана

ВеснаРончевић-педагог

Катарина Будимлија

Анђић Милица

Савић Љиљана

Тим за каријерно вођење и саветовање

Лукић Милица – руководилац

Дујин Верица

Одељ.старешине завршних и матурских одељења

Тим за промоцију школе

Гутеша Бранислава – руководилац

Петровић Штефковић Јадранка

Фаркић Жељко

Тим за екскурзије и излете и посете установама, институцијама

Зубац Бранислава – руководилац

Гордана Војинов

Керлец Сања

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Лепосава Рус Кирћански- руководилац

Светлана Вучковић Димковић

Горан Ђорић

Игор Хуста

Јасмина Тадин

Борислава Јотић

Представник савета- Стеван Вуков 3/1

Представник ученичког парламента Димитрије Вуловић 3/3

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Соња Марјански Лазић- руководилац

Драгана Банч

Борисав Ловић

Весна Субу

Драгана Јовановић

Весна Рончевић-педагог