Упис

Ученик на упису мора имати следећу документацију:

  1. Потврду о положеној малој матури са бројем бодова
  2. Сведочанства основне школе
  3. Лекарско уверење
  4. Извод из матичне књиге родјених (уколико ученик не поседује школа га прибавља по службеној дужности)
  5. Држављанство ( уколико ученик не поседује школа га прибавља на исти начин као и извод из матичне књиге рођених)
  6. Пријава за упис

Редовни ученици

Економија, право и администрација
Профил/смерТрајањеЈезик наставеБројШИФРА
Економски техничар4Српски језик30SRZR SB 4L01S
Финансијско рачуноводствени техничар4Српски језик30SRZR SB 4L16S
Правно-пословни техничар4Српски језик30SRZR SB 4L05S
Трговина, угоститељство и туризам
Профил/смерТрајањеЈезик наставеБројШИФРА
Туристички техничар4Српски језик30SRZR SB 4K16S
Конобар3Српски језик30SRZR SB 3K07S
Кувар3Српски језик30SRZR SB 3K08S
Кувар3Мађарски језик30SRZR SB 3K08M

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту;
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.