Запослени

директорка школе

Радослава Аралица

помоћник директора

Саво Поповић

Наставно особље

Стручно веће наставника матерњег језика и књижевности

Јадранка Штефковић-Петровић
Радојка Перишић
Татјана Бачановић
Мирјана Краљ
Александра Попов- председник
Габриела Товизи
Золтан Цини

Стручно веће наставника страног језика

Биљана Поповић
Милица Лукић
Золтан Дуга
Снежана Јованов – председник
Вера Радишић
Зорица Петрић (Марија Марошан)
Драгана Банч

Стручно веће наставника математике

Бранислава Зубац
Марко Јаковљевић
Милана Николин
Тања Секулић
Вишња Штрбац
Естер Мако
Драгана Миладиновић- председник

Стручно веће наставника физичког васпитања

Славица Јовић Белић
Соња Јовић – предсеник
Сања Керлец
Богдан Милошевић

Стручно веће наставника информатике

Милица Анђић
Мита Николин – председник
Бранислава Гутеша
Силвија Керчов

Стручно веће наставника правне групе предмета

Светлана Вучковић Димковић
Теодора Шереш Николић
Гордана Пирић – председник

Стручно веће наставника друштвених наука

Драгана Јовановић
Емилија Греговић
Душанка Милош
Јасмина Тадин– председник
Миодраг Станојевић
Горан Костић
Биљана Станкић
Снежана Живановић
Владана Михајловић
Јован Стојановић
Кристиан Марков
Радослава Аралица
Марко Пејчић
Бранко Ђукић
Емануел Таполчањи
Гизела Вуковић Сакал
Аријана Ђуришић
Изабела Ружичка
Марта Макан Варга
Чила Капор

Стручно веће наставника економске групе предмета

Ана Арваи
Гордана Војинов – председник
Верица Дујин
Горан Ђорић
Борислава Јотић
Јоланда Коман
Соња Марјански Лазић
Милка Милошев
Маријана Обрадовић
Славица Петровић
Јованка Радловачки
Лепосава Рус Кирћански
Љиљана Савић
Вања Станков
Весна Субу
Леонтина Субу
Ђурђица Сушић
Жељко Фаркић
Катарина Будимлија
Магда Кубурић
Тибор Васс

Стручно веће наставника угоститељства

Драган Благојевић
Марија Добрашиновић – председник
Сања Сел
Драган Попетру
Срђан Богданов
Борисав Ловић
Игор Хуста
Андрија Тадејин
Стефан Цветић
Ласло Хуста

Ваннаставано особље

Стручни сарадници

Биљана Коканов Курц – школски психолог

Емилија Марков – школски педагог

Христифор Исаков – библиотекар

Јадранка Штефковић Петровић – библиотекар

Административно финансијска служба:

Оливера Даковић – секретар школе

Тања Дабић – шеф рачуноводства

Мила Надрљански – референт за ученичка питања

Весна Рац – благајник

Техничка и помоћна служба

Ненад Атлагић –

Бранислав Влаисављевић – домар школе

Катица Васиљев –  помоћни радник

Надица Матић –  помоћни радник

Снежана Николић –  помоћни радник

Габриела Патаки –  помоћни радник

Сава Попов –  помоћни радник

Славица Стевић –  помоћни радник

Вера Стојадиновић –  помоћни радник

Видосава Чолић –  помоћни радник