Контакт

адреса школе:
Економско-трговинска школа „Јован Трајковић“
Скерлићева 2
23101 Зрењанин број факса: 023/511-956

бројеви телефона:
централа 023/561-584
централа 023/536-762
директорка школе 023/511-956
секретар школе 023/536-979