Директори школе

Директори Економске школе

1.      Л. Књашкоод оснивања до 1916. године
2.      Ј. Турцер Ш. Шимонод 1916. до 1918. године
3.      Ђорђе Поповићод 1918. до 1920. године
4.      Владимир Зделарод 1920. до 1924. године
5.      Драгиша Лазаревићод 1924. до 1932. године
6.      др Цвијетин Пејановићод 1932. до 1936. године
7.      др Јован Вукићод 1936. до 1939. године
8.      инг. Жива Коларовод 1939. до 1945. године
9.      Радивој Станишић1945. године
10.  инг. Ружа Латовљевод 1945. до 1949. године
11.  Небојша Ердељанод 1949. до 1952. године
12.  Саво Максимовићод 1952. до 1959. године
13.  инг. Бошко Богојевићод 1959. до 1960. године
14.  Бранислав Мартиновод 1960. до 1977. године
15.  Радован Михићод 1977. до 1978. године
16.  Маринко Кујунџићод 1978. до 1983. године
17.  Ново Кецманод 1983. до 1984. године
18.  Слободан Медаревићод 1984. до 1985. године
19.  Драгомир Дакићод 1985. до 1986. године
20.  Слободан Касагићод 1986. до 1989. године
21.  Слободан Медаревићод 1989. до 2001. године
22.  Драган Рајачићод 2001. до 2004. године
23.  Драган Шекуларацод 2004. до 2015. године
24.  Драгослава Голушинод 2015. године

Директори Трговачке школе

  1. Војислав Марковић
  2. Слободан Поповић
  3. Мирко Барој
  4. Радојица Томашевић
  5. Бисерка Марчићев
  6. Бранко Петров
  7. Мирјана Михајловић

Директори Угоститељске школе

  1. Бранислав Миљуш
  2. Спасоје Пећанац
  3. Радован Михић