Директори Економске школе

1.      Л. Књашко од оснивања до 1916. године
2.      Ј. Турцер Ш. Шимон од 1916. до 1918. године
3.      Ђорђе Поповић од 1918. до 1920. године
4.      Владимир Зделар од 1920. до 1924. године
5.      Драгиша Лазаревић од 1924. до 1932. године
6.      др Цвијетин Пејановић од 1932. до 1936. године
7.      др Јован Вукић од 1936. до 1939. године
8.      инг. Жива Коларов од 1939. до 1945. године
9.      Радивој Станишић 1945. године
10.  инг. Ружа Латовљев од 1945. до 1949. године
11.  Небојша Ердељан од 1949. до 1952. године
12.  Саво Максимовић од 1952. до 1959. године
13.  инг. Бошко Богојевић од 1959. до 1960. године
14.  Бранислав Мартинов од 1960. до 1977. године
15.  Радован Михић од 1977. до 1978. године
16.  Маринко Кујунџић од 1978. до 1983. године
17.  Ново Кецман од 1983. до 1984. године
18.  Слободан Медаревић од 1984. до 1985. године
19.  Драгомир Дакић од 1985. до 1986. године
20.  Слободан Касагић од 1986. до 1989. године
21.  Слободан Медаревић од 1989. до 2001. године
22.  Драган Рајачић од 2001. до 2004. године
23.  Драган Шекуларац од 2004. до 2015. године
24.  Драгослава Голушин од 2015. године

Директори Трговачке школе

  1. Војислав Марковић
  2. Слободан Поповић
  3. Мирко Барој
  4. Радојица Томашевић
  5. Бисерка Марчићев
  6. Бранко Петров
  7. Мирјана Михајловић

Директори Угоститељске школе

  1. Бранислав Миљуш
  2. Спасоје Пећанац
  3. Радован Михић