Финансијски администратор

 
 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње
Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 16 2 0 629 74 0 0 12 0 0 432 0 0 0 11 0 0 385 0 0 0 12 0 0 372 0 0 0 1818 74 0 0 1892
1.  Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 105 3 93 417     417
1.1 Српски језик као нематерњи језик* 2 74 2 72 2 70 2 62 278     278
2. __________ језик и књижевност* 3 111 3 108 3 105 3 93 417     417
3. Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 62 278     278
4. Физичко васпитање 2 74 2 72 2 70 2 62 278     278
5. Математика 3 111 3 108 3 105 3 93 417     417
6. Рачунарство и информатика 2 74 74     74
7. Историја 2 74 2 72 183     183
8. Ликовна култура 1 35 35     35
9. Географија 2 74 74     74
10. Биологија 2 74 74     74
11. Социологија са правом грађана 2 62 62     62
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 8 5 0 296 185 0 0 10 9 0 360 324 0 30 12 6 0 420 210 0 60 6 11 0 186 341 0 90 1262 1060 0 180 2502
12. Принципи економије 3 111 2 72   183       183
13. Рачуноводство 1 2 37 74 2 2 72 72 2 2 70 70 2 2 62 62 241 278     519
14. Финансијско пословање 2 74 2 72 2 70 2 62 278       278
15. Канцеларијско пословање 3 111 2 72   183     183
16. Пословна економија 2 74 2 72 2 70 216       216
17. Пословна информатика 2 72   72     72
18. Право 2 72 2 70 142       142
19. Финансијско рачуноводствена обука 3 108 30 4 140 60 4 124 90 0 372   180 552
20. Јавне финансије 2 70 70       70
21. Национална економија 2 70 70       70
22. Статистика 3 93 0 93     93
23. Предузетништво 2 62 0 62     62
24. Ревизија 2 62 62       62
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1     37       1     36       3     105       3     93       271       271
1. Грађанско васпитање / Верска настава 1 37 1 36 1 35 1   31   139       139
2. Изборни предмети према програму oбразовног профила 2 70 2   62   132       132
Укупно А1+А2+Б 25 7 0 962 259 0 0 23 9 0 828 324 0 30 26 6 0 910 210 0 60 21 11 0 651 341 0 90 3351 1134 0 180 4665