Школски тимови и стручни активи

Стручни актив за развој школског програма

Војинов Гордана – руководилац

Бачановић Татјана

Михајловић Владана

Ситаш Оршоља

Биљана Kоканов

Курц Дуга Золтан

Милошев Милка

Стручни  актив за развојно планирање

Субу Леонтина – руководилац

Голушин Драгослава, директор школе

Јованов Снежана

Попов Александра

Латинкић Марија

Представник  Савета родитеља -Радованов Јелена 1/5

Јовић Соња

Представник УП – Ања Ђурић

Средо Пајић, представник локалне самоуправе

Тим за самовредновање квалитета рада Школе

Ана Арваи – руководилац

Перишић Радојка

Коканов Курц Биљана Петрић Зорица

Драгана Миладиновић

Члан савета родитеља Антонија Бабић 3/3

Јованка Радловачки

Јоланда Коман

Представник ученичког парламента – Марко Билбија

Тим за инклузивно образовање

Коканов Курц Биљана – руководилац

Аријана Ђиришић

Греговић Емилија

Попетру Драган

Сушић Ђурђица

Весна Рончевић

Представник Савета родитеља-Гордана Стојковић 2/5

Штрбац Вишња

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемарвања

Аралица Радослава – руководилац

Коканов Курц Биљана

Голушин Драгослава

Представник Савета  родитеља- Александар Јосимовић

Краљ Мирјана

Теодора Шереш Николић

Представник ученичког парламента- Невена Стојановић 3/5

Даковић Оливера

Тим за стручно усавршавање

Анђић Милица – руководилац

Драган Благојевић

Весна Рончевић- педагог

Тим за професионални развој

Драгослава Голушин

Сања Сел

Биљана Грек

Вања Станков

Савић Љиљана

Тим за каријерно вођење и саветовање

Лукић Милица

Одељењске стрешине завршних и матурских разреда

Тим за промоцију школе

Гутеша Бранислава – руководилац

Петровић Штефковић Јадранка

Ђукић Бранко

Фаркић Жељко

Тим за појачан васпитни рад и додатну подршку ученицима

Весна Рончевић-педагог

Биљана Коканов Курц -психолог

одељенске старешине

Тим за екскурзије и излете и посете установама, институцијама

Берар Данилка – руководилац

Зубац Бранислава

Керлец Сања

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Лепосава Рус Кирћански

Светлана Вучковић Димковић

Горан Ђорић

Игор Хуста

Јасмина Тадин

Борислава Јотић

Представник савета- Стеван Вуков 2/1

Представник ученичког парламента Димитрије Вуловић 2/3

Весна Рончевић-педагог

Биљана Коканов Курц -психолог

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Соња Марјански Лазић

Гордана Пирић

Ивана Миразовић

Борисав Ловић

Весна Субу

Драгана Јовановић

Весна Рончевић-педагог