Школски тимови и стручни активи

Тим за самовредновање и вредновање рада школе

1. Радојка Перишић, наставник

2. Биљана Коканов Курц, школски психолог

3. Мита Николин, наставник

4. Антонија Бабић, члан Савета родитеља

5. Андреа Царан, представник Ученичког парламента

6. Ана Арваи, наставник

7. Јоланда Коман, наставник

8. Соња Марјански Лазић, наставник

9. Зорица Петрић, наставник

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

1. Биљана Коканов Курц, школски психолог

2. Радослава Аралица, наставник

3. Драган Благојевић, наставник

4. Тања Костин, представник родитеља

5. Оливера Даковић, секретар школе

6. Драгослава Голушин, директорка школе

7. Мирјана Краљ, наставник

8. Емилија Марков, школски педагог

Тим за инклузивно образовање

1. Емилија Греговић, наставник

2. Биљана Коканов Курц, школски психолог

3. Емилија Марков, школски педагог

4. Драгана Попов, наставник

5. Ђурђица Сушић, наставник

6. Надежда Секулић, представник ученика

7. Золтан Дуга, наставник

8. Синиша Стефановски, представник родитеља

9. Вања Станков, наставник

10. Аријана Ђуришић, наставник

Тим за стручно усавршавање

1. Милица Анђић, наставник

2. Љиљана Савић, наставник

3. Емилија Марков, школски педагог

4. Марко Јаковљевић, наставник

5. Јованка Радловачки, наставник

Стручни Тим за каријерно вођење и саветовање

1. Милица Лукић, наставник

2. Весна Субу, наставник

3. Одељењске старешине завршних разреда

4. Драгослава Голушин, директорка школе

5. Биљана Грек, наставник

Тим за промоцију школе

1. Бранислава Гутеша, наставник

2. Јадранка Штефковић Петровић, наставник

3. Лепосава Рус Кирћански, наставник

4. Жељко Фаркић, наставник

5. Светлана Димковић Вучковић, наставник

6. Бранко Ђукић, наставник

7. Борисав Ловић, наставник

Тим за појачан васпитни рад и додатну подршку ученицима

1. Емилија Марков, школски педагог

2. Драгослава Голушин, директор школе

3. Биљана Коканов Курц, школски психолог

4. Све одељењске старешине

Тим за екскурзије, излете и посете установама, институцијама

1. Бранислава Зубац, наставник

2. Данилка Берар, наставник

3. Гордана Пирић, наставник

4. Сања Керлец, наставник

5. Јасмина Тадин, наставник

Стручни актив за развој школског програма

1. Гордана Војинов, наставник

2. Владана Михајловић, наставник

3. Татјана Бачановић, наставник

4. Оршоља Ситаш, наставник

5. Светлана Вукобратовић, наставник

6. Биљана Коканов Курц, школски психолог

7. Милка Милошев, наставник

Стручни актив за развојно планирање

1. Драгослава Голушин, директорка школе

2. Александра Попов, наставник

3. Соња Јовић, наставник

4. Леонтина Субу, наставник

5. Средо Пајић, представник локалне самоуправе

6. Биљана Зубац, представник родитеља

7. Снежана Јованов, наставник

8. Катарина Буцу , представник ученика

9. Марија Латинкић, наставник