Трговац

први разреддруги разредтрећи разред
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишње
ТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност3105270264
2. Српски језик као нематерњи језик270270264
3. Страни језик2702701 32
4. Физичко васпитање270270264
5. Математика270270132
6. Рачунарство и информатика270
7. Историја270
8. Хемија135
9.  Екологија и заштита животне Средине 132
10. Географија132
11. Социологија са правима грађана132
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
12. Основи трговине3105
13. Техника продаје и услуге купцима2 270 70227070
14. Пословна комуникација270
15. Познавање робе 2 70270
16. Основи пословања у трговини3105
17. Маркетинг у трговини3105
18.  Комерцијално познавање робе264
19. Набавка и физичка дистрибуција 226464
20. Психологија потрошача264
21. Предузетништво264
22. Практична настава62106011385601135260
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање/Верска настава135135132
2. Изборни предмети према програму образовног профила132