Упис у први разред 2017/2018

Редовни ученици

Подручје рада Профил/смер Трајање школовања Језик наставе Дуално образовање Број редовних ученика Шифра за упис
Економија, право и администрација Економски техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L01S
Економија, право и администрација Комерцијалиста 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L13S
Економија, право и администрација Правни техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L05S
Економија, право и администрација Фин. администратор 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L10S
Трговина, угоститељство и туризам Конобар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K07S
Трговина, угоститељство и туризам Кувар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K08S
Трговина, угоститељство и туризам Трговац 3 Мађарски језик 30 SRZR SB 3K06M
Трговина, угоститељство и туризам Трговац 3 Српски језик Дуално 30 SRZR SB 3K06S
  • Завршни испит из српског језика обавиће се 14.јуна од 09,00 до 11,00 сати
  • Завршни испит из математике обавиће се 15.јуна од 09,00 до 11,00 сати
  • 16.јуна комбиновани тест са питањима из физике, биологије, хемије, географије и историје, од 09,00 до 11,00
  • Кандидати који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 04. и 05. јула од 8.00 до 15.00 часова;

РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕМА УКУПНОМ БРОЈУ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ НА ОСНОВУ ОПШТЕГ УСПЕХА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА ТАКМИЧЕЊИМА И УСПЕХА ПОСТИГНУТОГ НА КВАЛИФИКАЦИОНОМ ИСПИТУ.

BODOVI ZA UPIS 2016/2017

MIN MAX
Ekonomski tehničar 85,84 96
Finansijski administrator 82,01 96,25
Pravni tehničar 78,54 94
Komercijalista 77,5 94,75
Trgovac – srpski 48,97 73,14
Konobar- srpski 49 66,2
Kuvar- srpski 64,01 80,62
Kuvar – mađarski 45 70,9

Ванредни ученици

Подручје рада Профил/смер Трајање школовања Језик наставе Број ванредних ученика
Економија, право и администрација Економски техничар 4 Српски језик 5
Економија, право и администрација Комерцијалиста 4 Српски језик 5
Економија, право и администрација Правни техничар 4 Српски језик 5
Економија, право и администрација Финансијски администратор 4 Српски језик 5
Трговина, угоститељство и туризам Конобар 3 Српски језик 5
Трговина, угоститељство и туризам Кувар 3 Српски језик 5
Трговина, угоститељство и туризам Трговац 3 Српски језик 5