Упис у први разред 2023/2024

понедељак и уторак од 8-15ч

Ученик на упису мора имати следећу документацију:

  1. Потврду о положеној малој матури са бројем бодова
  2. Сведочанства основне школе
  3. Лекарско уверење
  4. Извод из матичне књиге родјених (уколико ученик не поседује школа га прибавља по службеној дужности)
  5. Држављанство ( уколико ученик не поседује школа га прибавља на исти начин као и извод из матичне књиге рођених)
  6. Пријава за упис

 

Редовни ученици

Економија, право и администрација
Профил/смер Трајање Језик наставе Број ШИФРА
Економски техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L01S
Финансијско рачуноводствени техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L16S
Правно-пословни техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L05S
Трговина, угоститељство и туризам
Профил/смер Трајање Језик наставе Број ШИФРА
Туристички техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4K16S
Конобар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K07S
Кувар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K08S
Кувар 3 Мађарски језик 30 SRZR SB 3K08M

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту;
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.