Упис у први разред 2023/2024

Редовни ученици

 

Економија, право и администрација
Профил/смер Трајање Језик наставе Број ШИФРА
Економски техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L01S
Финансијско рачуноводствени техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L16S
Правно-пословни техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4L05S
Трговина, угоститељство и туризам
Профил/смер Трајање Језик наставе Број ШИФРА
Туристички техничар 4 Српски језик 30 SRZR SB 4K16S
Конобар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K07S
Кувар 3 Српски језик 30 SRZR SB 3K08S
Кувар 3 Мађарски језик 30 SRZR SB 3K08M

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:
1) успеха на завршном испиту;
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;
3) резултата које су кандидати постигли на такмичењима у основној школи.