На основу стручног упутстава за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путема учења на даљину за средње школе у школској 2020/21 години, школа ради по моделу Б, комбинована настава. Из оправданих разлога Школа може бити у ситуацији да промени начин наставе и пређе на наставу на даљину што ће бити условљено променама које су повезане са одлукама Кризног штаба и променама епидемиолошке ситуације на школском, локалном  и регионалном нивоу.

  • Настава почиње 1. септембра, користи се мешовити модел; за наставу на даљину гугл учионица. Ради се по редовном распореду;
  • Часови ће трајати 30 минута, са петоминутним одморима између и једним одмором од 15 минута после трећег часа.
  • Преподневна смена почиње у 8 часова и завршава се у 12:10, и важи за одељења 1. и 2. године;
  • Поподневна смена почиње у 13:55 часова и завршава се у 18:05, и важи за ученике 3. и 4. године. Одељење 2/8 је у поподневној смени; Одељење 2/4 је петком у поподневној смени;
  • Сва одељења се деле на пола и она одељења која имају 15 и мање ученика, јер имају мале учионице;
  • Ради се са групом ученика (половином одељења). Свако одељење се дели на две групе А и  Б. Недељу дана у школи је група А, а друге недеље група Б. Када се одељење дели због вежби, група се дели на пола А1 и А2 ; Б1 и Б2;  због величине  кабинета.
  • Свако одељење има и један број ученика који ће наставу пратити само онлајн.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

час Пре подне После подне
1. 800– 830 1355– 1425
2. 835– 905 1430– 1500
3. 910-940 1505– 1535
4. 955-1025 1550– 1620
5. 1030– 1100 1625– 1655
6. 1105– 1135 1700– 1730
7. 1140– 1210 1735– 1805