Добили смо јаку тројку!

Оцена Тима за спољашње вредновање за нашу школу је јака тројка (3+). Свега неколико процената нас је делило од веће оцене, али с обзиром на то да се вреднују и материјална и просторна опремљеност , у којима оскудевамо, нисмо добили четворку.  Оно што је важно јесте да су одлично оцењени људски ресурси: настава , међуљудски односи, тимски рад, сарадња са родитељима и ученицима, као и целокупна атмосфера у школи.

„Пошто смо се сви, као колектив, потрудили да на најбољи начин покажемо вредности на којима и иначе инсистирамо и које свакако јесу стил нашег рада, од срца вам честитам и захваљујем се на сарадњи и разумевању “, рекла је по завршетку посете Тима за спољашње вредновање директорка наше школе, Драгослава Голушин.

3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+