Финансијски администратор


I РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДУКУПНО
недељногодишњенедељногодишњенедељногодишњенедељногодишњегодишње
ТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНТВПНБТВПНБΣ
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ16206297400120043200011003850001200372000181874001892
1. Српски језик и књижевност311131083105393417417
1.1Српски језик као нематерњи језик*274272270262278278
2.__________ језик и књижевност*311131083105393417417
3.Страни језик274272270262278278
4.Физичко васпитање274272270262278278
5.Математика311131083105393417417
6.Рачунарство и информатика2747474
7.Историја274272183183
8.Ликовна култура1353535
9.Географија2747474
10.Биологија2747474
11.Социологија са правом грађана2626262
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ850296185001090360324030126042021006061101863410901262106001802502
12.Принципи економије3111272183183
13.Рачуноводство123774227272227070226262241278519
14.Финансијско пословање274272270262278278
15.Канцеларијско пословање3111272183183
16.Пословна економија274272270216216
17.Пословна информатика2727272
18.Право272270142142
19.Финансијско рачуноводствена обука3108304140604124900372180552
20.Јавне финансије2707070
21.Национална економија2707070
22.Статистика39309393
23.Предузетништво26206262
24.Ревизија2626262
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ1371363105393271271
1.Грађанско васпитање / Верска настава137136135131139139
2.Изборни предмети према програму oбразовног профила270262132132
Укупно А1+А2+Б25709622590023908283240302660910210060211106513410903351113401804665