Rezultati istraživanja prikazani kroz zanimljivo predavanje

Profesori naše škole su nedavno, u okviru stručnog usavršavanja, prisustvovali su predavanju i radionici koju je vodila psiholog Biljana Kokanov Kurc, uz saradnju Vesne Rončević. Teme o kojima je bilo reči bile su: 1. Intelektualno funkcionisanje učenika koji potiču iz materijalno i socijalno depriviranih sredina (rezultati istraživanja u našoj školi) i 2. Osnovne metode prilagođavanja i individualizacije nastave.